Media CRM - rozwiązanie, którego potrzebujesz w branży medialnej

Pracując w branży medialnej niemal codziennie stajesz przed wyzwaniem skutecznego zarządzania zasobami reklamowymi, dostarczania najwyższej jakości ruchu i zarządzania złożonymi relacjami z klientami, partnerami, agencjami i domami mediowymi. Media CRM to rozwiązanie, które na pierwszym planie stawia potrzeby wydawców i branży medialnej. System oferuje narzędzia pozwalające zrozumieć i skutecznie rozwijać relacje biznesowe, co przekłada się na wyższą sprzedaż (cross-selling), większą satysfakcję klientów i wyższy zwrot z inwestycji (ROI).

Nowoczesne firmy medialne i wydawnictwa muszą mieć możliwość zarządzania slotami reklamowymi za pomocą jednego widoku wszystkich reklam. Powinny mieć system, jak Media CRM, umożliwiający szybki dostęp do kalendarzy publikacji, ofert sezonowych, kontaktów handlowych i innych standardowych zadań. Media CRM zapewnia także dostosowaną do potrzeb branży aplikację self-service, dzięki której klienci mogą szybko i bez zakłóceń zarządzać swoimi potrzebami.

Przyjrzyjmy się szytym na miarę funkcjom Media CRM dla branży medialnej.

Zrozum korelacje klient-marka-agent-dom mediowy

Zrozumienie relacji z klientami wymaga wielowymiarowego spojrzenia, uwzględniającego złożony ekosystem branży medialnej:

 • klient końcowy,
 • reklamowana marka,
 • agent i dom mediowy.

Moduł zarządzania kontaktami w Media CRM wizualnie przedstawia powyższe relacje, umożliwiając sprzedawcom natychmiastowe zrozumienie konkretnej historii klientów i ich powiązania. Wiedza ta jest nieoceniona przy dostosowywaniu oferty i zarządzaniu zmianami w relacjach biznesowych, gdy klient decyduje się na zmianę agencji lub domu mediowego. Lub, kiedy konkretny agent zmienia pracę.

Natychmiastowe zrozumienie relacji

Zespół sprzedaży w branży medialnej współpracuje z różnymi osobami w celu sfinalizowania sprzedaży reklam – z klientami i z agentami domów mediowych. Śledzenie ich relacji i sposobu, w jaki są ze sobą powiązane, może być prawdziwym wyzwaniem.

 • Wizualna reprezentacja relacji i śledzenie obrotów w parach Kontrahent-Dom Mediowy i Kontrahent-Marka umożliwia zrozumienie klienta końcowego i efektywniejszą pracę zespołu sprzedażowego.
 • Wizualizacja powiązań ułatwia zrozumienie struktury klienta i zbudowanie strategii współpracy.
Wykorzystaj w pełni Media CRM, aby zwiększyć efektywność pracy

Scentralizowanie informacji o produktach i cenach w jednym miejscu to podstawa efektywnej pracy zespołu sprzedażowego. Dodatkowo Media CRM eliminuje konieczność wyszukiwania danych o klientach w wielu źródłach, co przekłada się na większą zgodność z wewnętrznymi zasadami, redukcję błędów sprzedażowych i w efekcie wzrost sprzedaży dzięki szybkiemu dostępowi do całego katalogu produktów.

Bogaty w funkcje system przeznaczony dla branży medialnej ma na celu zapewnienie zespołom sprzedaży i marketingu informacji i danych w czasie rzeczywistym. Funkcje, takie jak wbudowane kampanie marketingowe, zaawansowane raporty analityczne AI i zaawansowana automatyzacja umożliwiają ujednolicenie i usprawnienie procesów sprzedażowych i marketingowych.

Zwiększ produktywność specjalistów Ad Ops

AdOps

Jednym z największych problemów specjalistów ds. operacji reklamowych jest zarządzanie czasem niezbędnym do wykonania wszystkich zadań. Proces reklamowy składa się z wielu etapów podatnych na błędy. Zespoły wprowadzają dane do arkuszy kalkulacyjnych, ręcznie sprawdzają i zatwierdzają różne cele lub pobierają dane z wielu źródeł, aby ręcznie tworzyć raporty. Media CRM umożliwia wydobywanie odpowiednich danych na temat klientów, sprzedaży, marketingu, technologii i publikacji reklam z jednej platformy. Narzędzia do automatyzacji sprzedaży pomagają wyeliminować straty i automatyzować procesy reklamowe.

Media CRM łączy dane dotyczące sprzedaży, rozliczeń finansowych, produkcji i marketingu w jedną wydajną platformę. Analityka AI pokazuje dokładną realizację kampanii i pozwala zidentyfikować najefektywniejsze medium w kampanii. Pozwala to na podniesienie produktywności zespołów, dając im na bieżąco wgląd i wiedzę o wszystkich zachodzących zmian.

 • Badania DCN pokazują, że firmy wykorzystujące automatyzację do usprawniania procesów i uzupełniania pracy zespołów reklamowych mogą odnotować wzrost przychodów.

  sprawdź
 • Badanie HubSpot wykazało, że 61% zespołów sprzedażowych, które przekroczyły swoje cele w zakresie przychodów, wykorzystało automatyzację w swoich procesach sprzedaży.

  sprawdź
Skróć czas pracy administracyjnej swojego zespołu ds. operacji reklamowych o 30 minut

*dane Craftware z wewnętrznego studium przypadku dla jednego z największych wydawców w Europie Środkowo-Wschodniej

Osoby z branży medialnej doskonale wiedzą, jak czasochłonne i skomplikowane może być zarządzanie realizacją kampanii marketingowych. Współpraca pomiędzy różnymi działami, koordynacja działań i komunikacja z klientami pochłaniają wiele godzin, które można przeznaczyć na inne strategiczne zadania.

Media CRM zapewnia narzędzia do automatyzacji procesów i specyficzne dla branży modele danych, aby uprościć codzienne operacje. To potężny system, który łączy wszystkie potrzeby biznesowe w jedną, łatwą w obsłudze platformę.

Skróć czas pracy administracyjnej

Skróć czas ustawiania kampanii o 38 minut
Twórz oferty szyte na miarę dzięki możliwości śledzenia sezonowości i trendów zakupowych Twoich klientów

Sezonowość jest zjawiskiem naturalnym w wielu branżach, w tym także w branży medialnej. CRM oparty na sztucznej inteligencji AI, wyposażony w narzędzia do automatyzacji, pozwala na wykorzystanie danych z poprzednich zamówień do identyfikacji trendów i sezonowości, oferując sprzedawcom sugestie Next Best Action (NBA) na podstawie analizy danych.

W 2023 roku około 91% zespołów sprzedażowych nie osiągnęło oczekiwań w zakresie realizacji budżetu. Badania pokazują, że zespoły sprzedażowe osiągające najlepsze wyniki są prawie dwukrotnie (1,9x) bardziej skłonne do korzystania ze sztucznej inteligencji niż zespoły sprzedażowe osiągające gorsze wyniki (badanie Salesforce). Spośród nich ośmiu na dziesięciu twierdzi, że AI przynajmniej umiarkowanie poprawiła wykorzystanie czasu przez ich przedstawicieli handlowych.

Twórz oferty szyte na miarę dzięki możliwości śledzenia sezonowości i trendów zakupowych

Sezonowość może być wyzwaniem, ale też szansą dla zespołu sprzedaży reklam. Ci, którzy potrafią dostosować się do zmieniających się trendów, mogą spodziewać się zwiększenia sprzedaży, zbudowania silnych relacji z klientami i wzmocnienia pozycji rynkowej.

 • Efektywne wykorzystanie sezonowych trendów może pomóc wzmocnić świadomość marki i zyskać przewagę konkurencyjną.
 • Na podstawie analizy danych AI firmy medialne mogą opracować strategię uwzględniającą produkty i promocje sezonowe.
 • Sprzedawcy mogą wykorzystać sezonowość do zwiększenia efektywności sprzedaży, wykorzystując narzędzia automatyzacji CRM do automatyzacji procesów, takich jak wysyłanie klientom spersonalizowanych ofert na podstawie pory roku.
Łatwe zarządzanie zasobami reklamowymi w czasie rzeczywistym

Sprawdzenie możliwości i aktualnego zapełnienia slotów reklamowych to jedno z podstawowych wyzwań AdTech. Dzięki Media CRM masz nieprzerwany dostęp do informacji o dostępności slotów reklamowych, co pozwala na szybkie akcje marketingowe i efektywniejszą sprzedaż niesprzedanych zasobów. Dzięki możliwości szybkiego reagowania na zmiany dostępnych opcji i optymalizacji procesów marketingowych, zyskujesz czas i zwiększasz efektywność pracy.

Media CRM oferuje specjalny moduł zasobów reklamowych, który obsługuje duże pakiety multimediów, mniejsze ogłoszenia oraz każdy inny rozmiar reklam. Pomaga to uprościć procesy sprzedaży reklam, od oferty i konwersji po sprzedaż.

Cykl życia reklamy w mediach i branży wydawniczej nie kończy się na sprzedaży. System umożliwia śledzenie produkcji i wszelkich niezbędnych zmian, takich jak rozmiar reklamy, pozycjonowanie, czas emisji czy jej częstotliwość. Dzięki specyficznym funkcjom Media CRM znacznie ułatwia codzienną pracę.

Simple real-time ad inventory management
Produkty, pakiety dynamiczne i promocje – przyciągaj, angażuj i wspieraj swoich klientów

Tworzenie pakietów produktowych (bundle) staje się intuicyjne i dynamiczne, co pozwala lepiej dostosować ofertę do wymagań rynku. Możliwość łączenia różnych produktów w pakiety tematyczne, np. związane z ważnymi wydarzeniami sportowymi, otwiera możliwości cross-sellingu i zwiększania przychodów ze sprzedaży mniej popularnych produktów, a także łączenia produktów popularnych z mniej popularnymi w ramach pakietu tematycznego lub sezonowego. Urok oferty łączonej zachęca klientów do zakupu mniej znanych „perełek”, ostatecznie dywersyfikując źródła przychodów.

Dawno minęły czasy statycznych ofert produktów. Dzisiejsze firmy medialne muszą być elastyczne i responsywne. Media CRM umożliwia tworzenie spersonalizowanych pakietów produktów, które odpowiadają zmieniającym się wymaganiom rynku. Wykracza to poza prostą ofertę sprzedażową; chodzi o tworzenie tematycznych doświadczeń, które napędzają zaangażowanie, zwiększają przychody i odblokowują wartość całego asortymentu reklam.

Odblokuj wartość całego asortymentu reklam
 • perceived value

  Zwiększona wartość postrzegana

  Pakiety często oferują zniżki w porównaniu do kupowania przedmiotów pojedynczo, co stwarza dla klientów wrażenie większej wartości. Zachęca to do zakupu i potencjalnie prowadzi do wyższej średniej wartości zamówienia.

 • Dynamic pricing and promotions

  Dynamiczny pricing i promocje

  Wykorzystaj zaawansowane narzędzia AI, aby oferować elastyczne modele cenowe swoich pakietów produktów. Wdrażaj opcje wielopoziomowe, rabaty sezonowe lub oferty early-bird, aby jeszcze bardziej zachęcać do zakupów i dostosowywać się do wahań rynkowych.

 • bundle

  Intuicyjne budowanie i zarządzanie pakietami (bundle)

  Śledzenie zasobów reklam w czasie rzeczywistym zapewnia ich dostępność. Automatyzacja oparta na AI może sugerować optymalne kombinacje pakietów w oparciu o trendy sprzedażowe i dane klientów.

 • customer preferences

  Wgląd w preferencje klientów

  Uzyskaj wgląd w preferencje klientów i wzorce zakupowe. Analizując skuteczność pakietów, możesz udoskonalić swoją ofertę i dostosować strategie cenowe, aby uzyskać maksymalny efekt.

self-service
Portal do samoobsługi dla MŚP do rezerwacji i zakupu reklam

Portal samoobsługowy dla klientów z sektora MŚP odciąży Twój zespół sprzedaży. Katalog produktów zarządzany przez administratora biznesowego pomoże w usprawnieniu procesów sprzedażowych. Portal samoobsługowy dla klientów pozwala firmom medialnym zaprezentować się jako nowoczesne i dostosowane do cyfrowej rzeczywistości. Odciażone zespoły sprzedaży mogą przeznaczyć oszczędzony czas na potencjalny rozwój relacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 • Ankieta Zendesk wykazała, że 67% klientów preferuje samoobsługę od rozmowy z agentem wsparcia. To świetna wiadomość dla firm: samoobsługa to najszybszy i najbardziej opłacalny sposób obsługi klienta, a firmy, które chcą wykorzystać ten trend, powinny skupić się na udostępnianiu łatwych w obsłudze portali samoobsługi klientów.
 • Gartner z kolei podkreśla, że niezastosowanie się do preferencji i oczekiwań młodszych pokoleń w zakresie samoobsługi może mieć poważne konsekwencje dla lojalności klientów i reputacji marki.
Klienci z sektora MŚP preferują samoobsługę

Co jest najważniejsze dla współczesnych klientów? Wygoda i wydajność. Zamiast czekać na odpowiedzi, klienci wybierają opcję samoobsługi, aby szybko znaleźć informacje, rozwiązać problemy i przejść dalej. W ostatnich latach samoobsługa odnotowała niesamowity rozwój, a to dopiero początek. 81% klientów chce większej dostępności opcji samoobsługowych. Dzięki modułowi samoobsługi w Media CRM możesz bez wysiłku przejść od sprzedaży, przez realizację, aż po fakturowanie.

Udostępniając swoim klientom MŚP aplikację samoobsługową, kierujesz ich do odpowiednich produktów i ofert, umożliwiając masowe przeglądanie i konfigurowanie oferty produktowej zgodnie z bieżącymi potrzebami klienta (sprzedaż kierowana). Dzięki samoobsłudze skrócisz cykle od sprzedaży po produkcję i możesz zarządzać ruchem w najgorętszych okresach dzięki elastycznemu skalowaniu.

Mateusz Ostopinko

 

sales@craftware.com

Usprawnij efektywność operacji reklamowych dzięki Media CRM