Raport ITwiz BEST 100 - źródło wiedzy o kondycji polskiej branży ICT

Raport ITwiz BEST 100 to ranking według wyników sprzedaży z 2021 roku, prezentujący wyniki firm z branży ICT, producentów i dostawców rozwiązań oraz usług IT, obecnych na polskim rynku. Raport, zawierający opisy strategii czołowych firm reprezentujących główne sektory gospodarki w Polsce, a także analizę potrzeb kupujących rozwiązania ICT, to źródło rzetelnej wiedzy o  kondycji branży ICT w Polsce.

Zwiększenie zatrudnienia w branży IT a braki kandydatów.

Wyniki raportu pokazują, że przez ostatnie dwa lata, niełatwe przecież dla gospodarki polskiej, która zmagała się (i nadal zmaga) ze skutkami pandemii, aż 69% firm IT biorących udział w badaniu zwiększyło zatrudnienie, jak również podniosło poziom wynagrodzeń specjalistów IT. Dynamiczna branża ICT potrafi szybko dostosować się do nowych trendów technologicznych, wymagającej aktualnej sytuacji rynkowej, a także bezpośrednio wpływa na rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych w Polsce.

Jednocześnie autorzy raportu i firmy biorące udział w badaniu podkreślają problem braku kandydatów IT na rynku pracy. Pandemia w błyskawiczny sposób wpłynęła na rozwój modelu pracy zdalnej, nie tylko w Polsce. Otworzyło to zagraniczny rynek pracy dla polskich pracowników – pracując z Polski z domu można świadczyć pracę dla firm zlokalizowanych poza granicami naszego kraju.

W Craftware patrzymy na rynek w dłuższej perspektywie. Dzisiejszy brak specjalistów znacząco wpływa na możliwości wielu organizacji. Dlatego od lat, myśląc o potrzebie kompetentnych pracowników IT, którzy zadbają o ciągłość działań i bezpieczeństwo systemów w firmach, prowadzimy Akademię Craftware. Szkolimy w niej nowe kadry specjalistów IT: konsultantów Salesforce, developerów, testerów, scrum masterów czy analityków.

Jako dostawca usług body leasing i team leasing wspieramy organizacje doświadczonymi ekspertami, świadczącymi pracę na najwyższym poziomie. Dzięki naszym specjalistom o wysokich kwalifikacjach firmy mogą zapełnić luki kadrowe i zabezpieczyć obszary krytyczne dla funkcjonowania procesów biznesowych.

Rynek IT odporny na pandemię

Według danych z raportu „ITwiz Best 100”, w roku 2021 sprzedaż produktów i usług IT wyniosła ok. 15,7 mld USD.  Rok wcześniej w 2020 – 13,33 mld USD, a w roku 2019 – 12,24 mld USD. Widoczne spore wzrosty w ciągu ostatnich 2 lat potwierdzają odporność branży. Pandemia wymusiła zmianę podejścia do procesów biznesowych oraz przyspieszyła rozwój firm ze wszystkich branż w obszarze digitalizacji i cyfrowej transformacji. W następstwie – po początkowo wstrzymanych projektach – niejako wymusiła inwestycje w rozwiązania IT, jeszcze bardziej przyspieszając wspomniane procesy. W pierwszym roku pandemii firmy przechodziły zmianę procesów nastawionych na pracę zdalną, w drugim 2021, ujętym w tegorocznej edycji raportu, na pierwszy plan wychodzą inwestycje w rozwiązania technologiczne, które przyśpieszają i ułatwiają prowadzenie biznesu

Sprzedaż usług i rozwiązań IT dla sektora przemysłowego w roku 2021

Łączny przychód ze sprzedaży rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłu wyniósł w roku 2021 2,0 mld zł (vs 1,3 mld zł rok 2020). Craftware znalazło się na 5 miejscu wśród największych dostawców produktów i usług IT do sektora przemysłu. Cyfryzacja procesów produkcyjnych otwiera nowe możliwości w firmach przemysłowych. Pozwala na skrócenie procesu produkcyjnego, umożliwia szybsze dostosowanie planu produkcyjnego nawet w bardzo zmiennym środowisku czy w obliczu  zachwiania łańcucha dostaw.  Automatyzacja procesów powtarzalnych, takich jak raportowanie czy zbieranie danych, pozwala na oszczędność czasu i optymalizacje dalszych powiązanych procesów w firmie.

Cyberbezpieczeństwo coraz ważniejsze

Dwa ostatnie lata charakteryzowały się wysokimi wzrostami w sprzedaży sprzętu IT. Wynikało to między innymi ze wspomnianego już nowego modelu pracy zdalnej, ale również nauki zdalnej, co wpłynęło na konieczność zakupu sprzętu umożliwiającego pracę i naukę. Nie możemy zapominać również o zakupach online, bankowości internetowej czy wdrożeniu między innymi porad online i e-recept w służbie zdrowia. Gdy coraz więcej obszarów życia i procesów biznesowych przechodzi do świata wirtualnego, cyberbezpieczeństwo staje się jednym z głównych celów strategicznych przedsiębiorstw. Rozwiązania chmurowe wykorzystywane są obecnie w każdym sektorze: finansowym, ubezpieczeń, automotive, przemysł, e-commerce, Health Care, telekomunikacja czy administracja publiczna. Wszyscy pracownicy działów IT stają dziś przed realnym wyzwaniem związanym z monitorowaniem bezpieczeństwa i zapobiegania incydentom.

Oprogramowanie tworzone na zamówienie w Polsce w roku 2021

Korzystanie z nowych technologii wydaje się bardzo powszechne. Czasami specyfika procesów biznesowych różnych organizacji czy też cechy charakterystyczne danej branży wymagają zupełnie innego podejścia do wymagań zapewnienia skuteczności wdrażanych technologii.

Craftware zajęło jedenaste miejsce spośród firm o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2021. Współpracując z klientem zawsze dokładnie analizujemy wszystkie aspekty, proponując różne rozwiązania i możliwości. Rozwiązanie w postaci oprogramowania tworzonego na zamówienie umożliwia uzyskanie naszym klientom przewagi biznesowej poprzez lepsze dopasowanie systemu do potrzeb zarówno biznesowych, jak i ludzkich.

Grupa kapitałowa Orange Polska

Czytając raport widzimy, że spółki Grupy, należące do dynamicznie rozwijających się dostawców IT w Polsce, potwierdziły swoją silną pozycję wśród firm branży ICT.

Orange Polska Grupa Kapitałowa zajęła trzecie miejsce w rankingu największych grup kapitałowych w branży IT w roku 2021. Orange Polska z kolei uplasowała się na trzeciej pozycji w rankingu dostawców do sektora mediowego oraz na ósmej lokacie wśród firm o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa.

Integrated Solution zajął 2. miejsce na liście największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora Public i Transport & Logistyka. Zajmuje 3. miejsce wśród największych integratorów  działających w Polsce i czwartą lokatę wśród największych dostawców rozwiązań bezpieczeństwa.

BlueSoft zajmuje 3. miejsce wśród firm o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji oraz ósmą lokatę na liście największych dostawców usług i rozwiązań IT do sektora bankowego. To aż dwa oczka wyżej vs rok 2020.

Raport ITwiz Best100 - prognozy na przyszłość

Przedstawiciele branży ICT w Polsce patrzą w przyszłość z zachowawczym optymizmem. Powoduje go rosnąca inflacja, która negatywnie wpływa na całą gospodarkę kraju. Przy słabej złotówce oraz rosnących stopach procentowych większość dużych inwestycji może być wstrzymywana. Wszyscy są również świadomi międzynarodowej sytuacji i wojny w Ukrainie, za wschodnimi granicami Polski. Przełoży się to na mniejsze wzrosty w roku 2022 w związku z mniejszą liczbą zamówień.

Jednocześnie autorzy raportu przewidują, że systematycznie rosnąć będzie rynek usług cloud computing, cyberbezpieczeństwa, analityka i BigData, AI, automatyzacja i robotyzacja. Organizacje będą przenosić do chmury kolejne części swojej infrastruktury i systemów, ale stopniowo, bez całkowitego “życia w chmurze”.

Więcej informacji o raporcie znajduje się na stronie itwiz.pl

Autor
  • Marta Górna
  • Specjalista ds. marketing automation
  • Doświadczenie w obszarze digital marketingu, trade marketingu i wsparcia sprzedaży, zdobyte w branży HR, chemicznej i w branży farmaceutycznej oraz w branży usług logistycznych w kraju i za granicą. Wiedza, pozytywna energia oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Kieruje się myślą, że trzeba podejmować odważne decyzje i angażować się w realizację trudnych projektów.