Wymagający projekt

Organizacja otwarta na zatrudnianie pracowników na poziomie „entry level” tworzy wewnętrzne możliwości skutecznego planowania polityki personalnej i budowania środowiska, które ułatwia i przyspiesza kształtowanie zaangażowanych zespołów w branży nowych technologii, e-commerce i IT. Obserwowaliśmy to razem z naszym klientem, jedną z największych firm z branży farmaceutycznej. W ramach współpracy w modelu team leasing nasz klient zatrudnił juniora i seniora. Tandem, który stworzyli Krzysztof Pietrzak (na początku w projekcie jako PMO, następnie po awansie jako Scrum Master) oraz Małgorzata Pujszo (Delivery Manager) dołączył do multikulturowego zespołu projektowego, składającego się ze 130 osób, którego celem było postawienie hurtowni danych agregującej informacje z wielu źródeł, centralne ich zarządzanie oraz przetwarzanie w zależności od potrzeb.

Wymagający zarówno pod kątem technicznym jak i logistycznym projekt stanowi jeden z kluczowych elementów prawidłowego funkcjonowania procesów biznesowych klienta. Sukces projektu w dużej mierze zależy od efektywnej komunikacji zespołu. Biorąc pod uwagę jego liczebność naturalnie pojawiały się problemy w obszarze przepływu informacji oraz wdrożenia nowych osób. Krzysztof, który dołączył do zespołu projektowego jako junior, okazał się niezastąpiony w obszarze zebrania i uporządkowania wiedzy oraz dokumentacji projektowej. Zaprojektował  spersonalizowany, angażujący i  przede wszystkim agilowy proces onboardingu dla nowych specjalistów IT dołączających do zespołu. Usprawnienie tego procesu przyspieszyło proces wdrażania nowych członków zespołu. Wzrósł także poziom zadbania o pracownika od jego pierwszych dni w projekcie.

 

Junior wsparciem dla senior managera

Zatrudnienie naszego tandemu (Junior Scrum Master i Senior Delivery Manager) pokazało, że wdrożenie juniora w obowiązki trwa o wiele krócej i jest skuteczniejsze, gdy od początku ma przydzielone konkretne zadania. Senior przygotowując harmonogram prac na bieżąco deleguje Scrum juniorowi zadania, dzięki czemu przepływ informacji jest natychmiastowy. Umożliwia to sprawną i efektywną współpracę oraz terminową realizację zadań obydwu osób.

Odczarowaliśmy utarte myślenie, że wdrożenie juniora jest dla organizacji kosztowne i nieopłacalne. W naszych tandemach juniorem opiekuje się senior i to on odpowiada za jego efektywne wdrożenie oraz za dostarczanie prac w terminach zgodnych z harmonogramem. Odciążenie organizacji klienta z procesu wdrożenia pracownika „entry level” i przeniesienie tego zadania na seniora z Craftware dało klientowi możliwość skupienia się na innych procesach, niezbędnych do prawidłowego realizowania projektu. Dodatkowo, przekazanie juniorowi obszaru, który wcześniej ze względu na duże nagromadzenie przeróżnych zadań projektowych nie był do końca właściwie zaopiekowany, zwiększyło elastyczność działań zespołu projektowego i pozytywnie wpłynęło na ich morale i motywację.

Otwarta organizacja może być dla juniora sposobem na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego czy sprawdzenia się na nowym stanowisku w związku z reskillingiem. Otwartość na juniorów jest korzystna także dla pracodawcy, gdyż pozwala na bieżąco monitorować rozwój nowego pracownika oraz jego dopasowanie do kultury organizacyjnej i funkcjonującego już zespołu projektowego.

Senior nadzorując juniora uczy się skutecznego planowania pracy i delegowania zadań. Rozwija swoje kompetencje miękkie i kształtuje się jako manager. Sprawne planowanie i odpowiedni podział obowiązków zgodny z posiadanym przez juniora i seniora doświadczeniem, pomaga uniknąć przeciążenia seniora oraz wykonywania przez niego zadań poniżej posiadanych kwalifikacji. To, co dla seniora może być mało interesującym, rutynowym zadaniem, dla juniora będzie nowym wyzwaniem i szansą na szlifowanie swoich umiejętności. Praca w tandemie pozwala na wymianę wiedzy oraz daje przestrzeń, aby spojrzeć na wybrane obszary z dwóch różnych perspektyw, co jest korzystne zarówno dla projektu, jak i dla samej  organizacji. Dzięki temu można utrzymać wysoką jakość pracy oraz zaangażowanie zespołu projektowego.

 

Tandem – nasz sposób na wymagania rynku

Rozwój organizacji i wyzwania związane z brakiem wystarczającej liczby pracowników IT o odpowiednich kompetencjach powodują konieczność szukania nowych rozwiązań. Firmy potrzebują pracowników, by realizować swoje cele biznesowe. Często spotykany model zatrudniania seniora do wszystkich obowiązków, nawet tych poniżej jego kwalifikacji, powoduje brak budowania środowiska, w którym może się on rozwijać. W dłuższej perspektywie demotywuje doświadczonego pracownika i finalnie powoduje jego odejście z projektu lub firmy. W konsekwencji firma traci cenne  know-how i ponosi koszty kolejnej rekrutacji oraz wdrożenia nowej osoby. Warto zatem  na nowo podejść do analizy wymagań „seniority” na stanowisku, na które poszukiwany jest kandydat. Umiejętność rozumienia zmian, które występują dzisiaj na rynku pracy oraz elastyczność w tworzeniu środowiska, w którym zarówno senior jak i junior mogą rozwijać się podejmując interesujące obowiązki, staje się koniecznością.

Kształcenie juniorów wewnątrz organizacji i inwestycja w rozwój pracowników jest najlepszym sposobem na  braki kadrowe w obszarze IT. Firmy, które mają odwagę zapełniać tę lukę poprzez wewnętrzne kształcenie specjalistów IT, staną się przykładem tego jak zarządzać firmą agilowo.

Walka na benefity już nie wystarcza. Specjaliści IT nie szukają owocowych wtorków czy darmowej kawy, szukają ciekawych projektów i środowiska, w którym mogą się rozwijać. Skontaktuj się z nami i zobacz, jakie korzyści możesz osiągnąć zatrudniając u siebie tandem Craftware.

Pobierz infografikę
Sławek Patrzałek

Sales Manager

sales@craftware.pl

Zobacz, jakie korzyści możesz osiągnąć z tandemem Craftware.
Skontaktuj się z nami!
Autor
  • Marta Górna
  • Specjalista ds. marketing automation
  • Doświadczenie w obszarze digital marketingu, trade marketingu i wsparcia sprzedaży, zdobyte w branży HR, chemicznej i w branży farmaceutycznej oraz w branży usług logistycznych w kraju i za granicą. Wiedza, pozytywna energia oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Kieruje się myślą, że trzeba podejmować odważne decyzje i angażować się w realizację trudnych projektów.

Opracowanie redakcyjne:
Ania Sawicka
Redakcja tekstu
Chcesz wiedzieć więcej?

Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię żadne nowości.