W Craftware mamy na to sposób: tandemy, czyli delegowanie do projektu klienta juniora i seniora. Wsparcie i partnerstwo, wzajemne uzupełnianie się, spojrzenie na zadania z dwóch różnych perspektyw, burze mózgu i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań, a nie koncentracja na problemie – tak wyglądała praca zespołowa w tandemie junior Alicja i senior Jerzy. To jeden z naszych tandemów, który w ramach team leasingu pracują u klientów. Jak korzystają na tym zarówno klient i pracownicy?

Wymagający rynek

Tempo powstawania nowych miejsc pracy dla specjalistów IT zdecydowanie przewyższa liczbę kandydatów dostępnych na rynku. Mamy dziś do czynienia z rynkiem kandydata i jest to już bardzo mocno odczuwalne przez pracodawców z wielu branż poszukujących specjalistów IT. Firmy nieustannie otwierają nowe procesy rekrutacyjne, ale ich zakończenie nie jest łatwe, bo wiele z tych procesów dotyczy takich samych stanowisk.

Znalezienie odpowiedniego pracownika dodatkowo utrudnia fakt, że kandydaci z doświadczeniem seniorskim biorą udział zazwyczaj w kilku procesach rekrutacyjnych jednocześnie, stawiają swoje oczekiwania i z reguły ich nie negocjują, wybierając pracodawcę, który je spełnia.

Jak pokonać te trudności? Jakie działania może podjąć firma, by zrekrutować zaangażowanych pracowników i rozpocząć prace projektowe? Pokażemy to na przykładzie międzynarodowej firmy z branży lifescience, która poszukiwała pracowników IT (w modelu body leasing) na stanowiska seniorskie.

 

Senior pilnie poszukiwany

Początkowo rozmowy dotyczyły zatrudnienia dwóch specjalistów. Ze względu na specyfikę projektu, jego wielkość i znaczenie dla firmy, klientowi zależało na zatrudnieniu pracowników z doświadczeniem seniorskim.

W trakcie naszych rozmów z klientem pojawił się temat trudności z dostępnością kandydatów, jak i wysokiej rotacji doświadczonych seniorów, co wpływało na motywację pozostałych pracowników oraz na ciągłość prac w projekcie. Klientowi zależało na pozyskaniu specjalistów, którzy zostaną w firmie na dłużej, by zapewnić ciągłość zatrudnienia, a poprzez to bezpieczeństwo oraz stabilność prac w projekcie, kluczowym dla prawidłowego funkcjonowania procesów firmy.
Po przeanalizowaniu potrzeb i oczekiwań klienta zaproponowaliśmy rozwiązanie: oddelegowanie do projektu juniora i wspierającego go seniora. Jednym z naszych argumentów “za” był zakres obowiązków na wakatach, niewymagający wyłącznie doświadczenia seniorskiego.

Dodatkowym atutem zaproponowanego klientowi body leasingu było zapewnienie kontynuacji pracy: nasz “tandem” odciąży pozostałych członków zespołu projektowego, co w efekcie umożliwi dotrzymanie uzgodnionych terminów w globalnym harmonogramie.

Do projektu zostali przypisani: Senior System-Business Analyst Jerzy Caliński oraz Junior System-Business Analyst Alicja Metlerska.

 

Tandem – nasz klucz do sukcesu

Od początku prowadziliśmy z kandydatami bardzo transparentną komunikację na temat intencji klienta i jego deklaracji, że “przetestuje”, jak sprawdzi się junior na stanowisku pierwotnie określanym jako seniorskie. Okazało się to bezcenne zwłaszcza w przypadku juniora, który mocno zaangażował się w projekt już od pierwszych chwil przypisania. Dodatkowym impulsem motywacyjnym dla juniora była renoma marki klienta, chęć sprawdzenia się w podjętym wyzwaniu, ale przede wszystkim ogromna szansa na rozwój kariery analityka systemowo-biznesowego.

Klient, który otworzył się na zatrudnienie juniora, mógł na bieżąco obserwować jego postępy, zweryfikować umiejętności, a także ostatecznie skorygować pierwotne założenia co do wymagań na poziomie seniority na dwóch obsadzonych stanowiskach.

Dzięki pracy w tandemie zyskał również senior: uniknął niekomfortowej sytuacji, gdy dostaje do wykonania zadania poniżej jego doświadczenia i kwalifikacji seniorskich. Te same zadania, które zdemotywowałyby seniora, były dla juniora doskonałym źródłem rozwijania umiejętności i utrwalania kompetencji.

Połączenie w “tandemie” specjalistów o różnym poziomie doświadczenia pozwoliło seniorowi na kształtowanie nowych kompetencji liderskich, rozwijanie umiejętności mentorskich oraz innych kompetencji miękkich. Dzieląc się wiedzą i wspierając juniora, wpływał na budowanie zaangażowanego, odpowiedzialnego i lojalnego zespołu projektowego.

Klient zatrudniając juniora, ma większe szanse niż z seniorem, by ukształtować go w swojej kulturze organizacyjnej. Przekłada się to na większą efektywność, lojalność i dłuższe zatrudnienie oraz utrzymanie know-how w firmie, co z punktu widzenia rozwoju biznesu dla każdej organizacji jest kluczowe.

 

Junior + senior = korzyść klienta

Powodzenie tego typu projektów body leasing czy team leasing w dużej mierze zależy od zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. W Craftware zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby przedsiębiorców, dbamy o stały kontakt z klientami i pracownikami.

Otwarcie się na juniorów i wspieranie ich w rozwoju jest dla firm szansą na zapełnienie luki w zatrudnieniu oraz daje możliwość planowania i wdrażania strategii personalnej i rozwoju zasobów w organizacji. Jest szansą na zaspokojenie potrzeb nie tylko kompetencyjnych, ale także drogą do budowania skutecznych zespołów, zapewniających bezpieczeństwo i wysokie standardy procesów i efektywność biznesową firmy.

Pobierz infografikę i zobacz, jakie jeszcze korzyści możesz osiągnąć, korzystając z body leasingu i team leasingu w wykonaniu Craftware. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy razem osiągnąć.

Pobieram infografikę
Jeśli nie widzisz formularza, spróbuj wyłączyć adblocka.
Sławek Patrzałek

Sales Manager
sales@craftware.pl

Body leasing i team leasing w wykonaniu Craftware?
Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy razem osiągnąć.
Autor
  • Marta Górna
  • Specjalista ds. marketing automation
  • Doświadczenie w obszarze digital marketingu, trade marketingu i wsparcia sprzedaży, zdobyte w branży HR, chemicznej i w branży farmaceutycznej oraz w branży usług logistycznych w kraju i za granicą. Wiedza, pozytywna energia oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Kieruje się myślą, że trzeba podejmować odważne decyzje i angażować się w realizację trudnych projektów.

Opracowanie redakcyjne:
Ania Sawicka
Redakcja tekstu