Body leasing – pierwszy szczebel outsourcingu

Body leasing, czyli outsourcing pracowników, często kojarzony jest z wynajmowaniem pojedynczych specjalistów. Na czym polega ta usługa i dlaczego się opłaca, opisałem w artykule “Body leasing – jak to robimy w Craftware”. Więcej przykładów i dowody na to, że w Craftware robimy body leasing inaczej, a konkretnie – “na plus” – możecie znaleźć tu: “Zespół, leader, feedback, czyli body leasing by Craftware”. Zapraszam 🙂

Wynajem pojedynczych konsultantów to jednak w pewnym sensie tylko podstawowa forma outsourcingu. W tym wpisie przejdę szczebel wyżej i przedstawię Wam rozszerzone modele tej usługi, czyli team leasing oraz advanced team leasing.
Określenie “rozszerzone” dobrze oddaje istotę obu modeli: zamiast pojedynczych specjalistów, zapewniamy klientowi zespół. Jaki to będzie zespół, zależy już tylko od potrzeb klienta.

 

Szczebel wyżej, czyli team leasing

Zacznę od team leasingu, gdzie możliwości jest kilka. Możemy zaproponować klientowi team złożony ze specjalistów jednej wybranej kompetencji, na przykład team testerski czy programistyczny, który dołączy do trwającego projektu i wypełni lukę w “skillach”. Może to być również team mieszany – wesprę się tu przykładem jednego ze zrealizowanych przez nas zleceń. Klient organizował zespół do opieki nad aplikacją – utrzymanie i rozwój dostarczane w oparciu o założenia metodyki DevOps. Część specjalizacji miał na pokładzie (architektów i programistów), ale do skompletowania zespołu brakowało Scrum Mastera, testera oraz analityka biznesowego i tych właśnie specjalistów klientowi zapewniliśmy.
Najbardziej rozwiniętą opcją jest leasing pełnego zespołu – wówczas bierze on pod opiekę cały projekt/zlecenie i dostarcza wszystko od A do Z. Ta opcja jest najczęściej spotykana w realizowanych również przez Craftware projektach end2end.

Oczywiście, w zależności od potrzeb, klient może rozważyć inne warianty wypełnienia luki kompetencyjnej. Może to być na przykład “klasyczne” zatrudnienie specjalistów “do siebie”, co oznacza przede wszystkim oddzielną rekrutację (a zatem oddzielny proces) na poszczególne stanowiska czy body leasing – odrębny outsourcing na każde ze stanowisk, najczęściej we współpracy z różnymi vendorami. Różni vendorzy to różne procesy i różne punkty kontaktu, przybywa więc formalności, związanych z obsługą tych wszystkich procesów.

Team leasing upraszcza wszystkie “procedury”, minimalizuje ich liczbę i (mówiąc w uproszczeniu :)) sprowadza całe na pozór skomplikowane przedsięwzięcie do jednego punktu kontaktu. To zatem w pewnym sensie rozwiązanie typu “wszystko w jednym”.

Zdarza się, że w skład oferowanego przez nas zespołu wchodzą osoby, które wcześniej razem pracowały – a to dla klienta dodatkowa wartość. Projekt realizowany przez zgraną grupę, która nie musi się docierać, ma szansę potoczyć się szybciej i sprawniej. Chętnie rekomendujemy takie zgrane “ekipy”, zarówno w pełnym team leasingu, jak i outsourcingu części zespołu. A ponieważ mamy stały kontakt z oddelegowanymi przez nas do klientów pracownikami i na bieżąco dbamy o wszystkie przypisania, takie polecenia są u nas możliwe i zdarzają się bardzo często.

 

Najwyższy stopień wtajemniczenia, czyli advanced team leasing

W powyższych sytuacjach umowa, którą zawieramy z vendorem, dotyczy określonych kompetencji i ich dostarczenia. My zapewniamy team specjalistów, ale zarządzanie nimi, czyli to, jak zostaną przydzieleni do konkretnych zadań w projekcie, a potem z nich rozliczeni – to już rola klienta. Klient prowadzi projekt, więc klient odpowiada za jego realizację. Ale my również jako vendor możemy się tego podjąć – w ramach usługi advanced team leasing (ATL).

ATL to najbardziej zaawansowany model body leasingu, często stosowany przez nas przy realizacji projektów end2end. Bierzemy tu odpowiedzialność zarówno za dostarczenie specjalistów, jak i zarządzanie projektem, czyli zobowiązujemy się do dotrzymania określonych w umowie KPI. Najczęstsze to:

  • KPI dotyczące terminu zakończenia projektu,
  • KPI dotyczące kosztów projektu – w umowie określa się miesięczny koszt wynajmu poszczególnych specjalistów o danych kompetencjach oraz czas trwania projektu, co w efekcie daje koszt całej usługi ATL,
  • KPI jakościowe – mogą dotyczyć na przykład jakości kodu.

Ani body leasing, ani team leasing nie przewidują tego typu zapisów. Oczywiście opiekujemy się oddelegowanymi przez nas pracownikami i jesteśmy z nimi w stałym kontakcie (styl i zasady naszej pracy jako dostawcy usługi opisałem w poprzednich artykułach), reagujemy na bieżąco na opinie zgłaszane przez obie strony umowy, ale to inna odpowiedzialność niż ta, która dotyczy realizacji projektu end2end.

Advanced team leasing wymaga od nas lepszego poznania firmy, jej specyfiki, wypracowania zaufania między stronami – często klienci powierzają nam realizację tej usługi jako kolejnej, po wcześniejszych, satysfakcjonujących doświadczeniach ze współpracy. Wymaga też większego zaangażowania i innych umiejętności z naszej strony niż body leasing czy team leasing: gdy dostarczamy zespół w usłudze ATL, musimy patrzeć na projekt w szerszej perspektywie. Czy zespół się “wyrabia”, czy trzeba kogoś dołożyć, a jeśli tak, jak to wpłynie na budżet? W Craftware świetnie z tym sobie radzimy i umiemy to zbalansować – od wielu lat pracujemy z klientami, realizując projekty end2end.

 

Advanced team leasing – co go wyróżnia?

Chcę podkreślić: zależy mi, aby różnica między body leasingiem i team leasingiem a advanced team leasingiem została właściwie zrozumiana. Ktoś pomyśli: czy w przypadku body leasingu i team leasingu ci pracownicy są słabsi merytorycznie? A może pracują gorzej (wolniej, popełniają błędy, mają niższe kwalifikacje) niż ci, których dostarcza się w ramach ATL? Nie! W przypadku każdej z usług mogą to być (i są) te same osoby, te same nazwiska. Zasadnicza i jedyna różnica polega na tym, kto odpowiada za projekt i kto nim zarządza. W Craftware, dzięki naszemu doświadczeniu, nie boimy się brać tej odpowiedzialności na siebie.

Dodam jeszcze, że usługa advanced team leasing nie musi dotyczyć całego zespołu. Możemy umówić się z klientem na określone KPI obejmujące część zespołu, np. tylko testerów. KPI mogą w takiej sytuacji dotyczyć zagwarantowania określonej jakości testów albo niezmienności składu osobowego (klientowi może zależeć na konkretnych, kluczowych osobach, wskazanych w umowie, np. seniorach, team leaderach). Gdy zaistnieje taka konieczność, zobowiązujemy się do dostarczenia w określonym czasie osoby o takich samych lub wyższych kompetencjach. Zawsze jednak podkreślamy, że zależy nam na długotrwałej, stabilnej współpracy – o czym również pisałem w poprzednich artykułach.

Autor
  • Sławomir Patrzałek
  • Sales Manager
  • Choć ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Turystyka i Rekreacja, zawodowo od ponad dziesięciu lat związany jest z branżą IT. W Craftware od ponad czterech lat. Aktualnie jako Sales Manager w BU Team Leasing zajmuje się bieżącą opieką i wsparciem klientów korporacyjnych firmy (SPOC), jak również poszukiwaniem nowych okazji biznesowych. Specjalizuje się w dostarczaniu usług IT, takich jak: zaawansowany team/body leasing czy kompleksowa realizacja projektów. Entuzjasta aktywnego wypoczynku, zwłaszcza kolarstwa górskiego. Fan koszykówki i ligi NBA.

Opracowanie redakcyjne:
Ania Sawicka
Redakcja tekstu
Sławek Patrzałek

Sales manager

sales@craftware.pl

Jakiego specjalisty potrzebujesz?
Napisz do mnie, chętnie pomogę!