Computerworld TOP 200 – najważniejsze źródło wiedzy o polskim IT

Computerworld Polska już od 30 lat przygotowuje kompleksowy raport na temat krajowej branży ICT – kluczowych dostawców w Polsce. To podstawowy punkt odniesienia dla osób decyzyjnych, od prezesów i członków zarządów po menedżerów IT, a także firm ICT szukających informacji na temat liderów rynku w poszczególnych segmentach. To również sprawdzone źródło dla informatyków, analityków i handlowców, szukających organizacji inwestujących w rozwój i kompetencje zespołów.

 

Branża odporna na kryzys

Pamiętamy wszyscy, że rok 2020 był rokiem pandemii, a mimo to branża ICT wykazała wysokie wzrosty, które na tle osłabionej koniunktury gospodarczej były spektakularnym sukcesem całego sektora. To tylko potwierdza, że branża IT od lat wyróżnia się dużą elastycznością, dzięki czemu w szybki sposób jest w stanie reagować na trudności gospodarcze.

Tak jak rok 2020, również rok 2021 branża ICT zakończyła wzrostem – niemal 20%. Jako branża odporna na kryzys może pochwalić się przychodami w wysokości 89 mld zł (vs 75 mld zł 2020). Jak duża jest to dynamika wzrostu widać, gdy odniesiemy się do danych gospodarczych – inflacja w roku 2020 wynosiła 3,2%, a w roku 2021 było to już 5,1% (w samym grudniu 8,6%). Dodatkowo rok 2021 to drugi rok pandemii. To udowadnia, że branża ICT jest silna, mimo trudnej sytuacji, w jakiej funkcjonuje.

 

Wyzwania branży

W tegorocznym wydaniu „TOP200” dużo uwagi poświęcono wyzwaniom oraz tematowi braku specjalistów IT na rynku pracy. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest przyspieszenie cyfryzacji w ostatnich latach. Organizacje zrozumiały, że technologia stała się niezbędnym elementem rozwoju i utrzymania się w czołówce. Koniunktura w branży jest bardzo dobra – dużo projektów i wysokie zapotrzebowanie na pracowników. W Craftware jesteśmy świadomi, jak wykwalifikowane kadry specjalistów IT wpływają na potencjał firm i ich możliwości reagowania na różne sytuacje w zmieniających się warunkach (pandemia, rosyjska inwazja w Ukrainie).

Dlatego jako partner technologiczny w ramach usług body i team leasingu wspieramy klientów wyspecjalizowanymi konsultantami IT. Bazując na 13-letnim doświadczeniu w pracy z klientami, stworzyliśmy również ideę tandemów, czyli delegowania do projektu dwóch specjalistów – juniora i seniora.

 

367 firm w tegorocznym zestawieniu „TOP200”

Aż o 34% wzrosła wartość sprzedaży usług IT do sektora przemysłu i budownictwa, co pokazuje, że cyfryzacja w tym obszarze przyspieszyła. Craftware zajmuje wysokie 6. miejsce wśród największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego, budowlanego i produkcji.

 

Automatyzacja i oszczędności

W obliczu wspomnianych wyzwań i  trudności, wobec których stają prezesi i działy IT wielu firm, z pomocą przychodzi nowoczesna technologia. Umożliwia automatyzację procesów biznesowych dzięki wykorzystaniu oprogramowania naśladującego pracę człowieka. Oprogramowanie typu RPA (Robotic Process Automation, które wdrażamy, umożliwia zautomatyzowanie powtarzalnych, manualnych procesów, redukując do minimum ryzyko błędów. Co najważniejsze, wdrożenie RPA w firmie optymalizuje procesy, widocznie obniżając koszty oraz umożliwiając lepsze wykorzystanie czasu i umiejętności pracowników do zadań strategicznych.

W zestawieniu “TOP200” zajęliśmy 8. miejsce wśród największych dostawców systemów RPA i automatyzacji procesów biznesowych w 2021.

Jak piszą twórcy raportu, zautomatyzowane rozwiązania stały się niezbędne do rozwoju wielu organizacji.

 

Centra danych (data centre) i integracja oprogramowania

W Polsce w ostatnich latach widać duże przyspieszenie rozwoju centrów danych. Wynika to ze wzrostu świadomości wielu organizacji o potrzebie bezpiecznego przechowywania i zarządzania danymi, często fundamentalnych dla działalności przedsiębiorstwa.

Craftware świadczący usługi integracji oprogramowania i znalazł się na 13. miejscu wśród największych dostawców usług integracyjnych w 2021 roku z 31% wzrostem przychodów w tym obszarze swojej działalności.

 

Grupa kapitałowa Orange Polska

Czytając raport widzimy, że spółki Grupy, należące do dynamicznie rozwijających się dostawców IT w Polsce, potwierdziły swoją silną pozycję w obszarze cyfrowej transformacji. Zanotowały wysokie wzrosty rok do roku. Przychód Integrated Solutions wyniósł w 2021 r. ponad 700 mln zł, a BlueSoft i Craftware urosły o 27% vs rok 2020.

Integrated Solution zajął 1.miejsce na liście największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora transportu, spedycji i logistyki. Zajmuje 2.miejsce na liście największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych. To potwierdzenie sukcesu zbudowania i wdrożenia platformy e-usług dla Miasta Warszawa.

BlueSoft zajmuje 7. miejsce wśród największych dostawców usług testowania oprogramowania oraz 10. na liście największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego.

Cieszymy się z zajęcia przez @Grupę Orange 5. miejsca wśród Liderów cyfryzacji w Polsce. To dla nas, jako jednej z firm ze spółki, motywacja do dalszego rozwoju i potwierdzenie dobrze obranej drogi.

Więcej informacji o jubileuszowym wydaniu Raportu TOP 200 znajdziesz na stronie computerworld.pl 

Autor
  • Marta Górna
  • Specjalista ds. marketing automation
  • Doświadczenie w obszarze digital marketingu, trade marketingu i wsparcia sprzedaży, zdobyte w branży HR, chemicznej i w branży farmaceutycznej oraz w branży usług logistycznych w kraju i za granicą. Wiedza, pozytywna energia oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Kieruje się myślą, że trzeba podejmować odważne decyzje i angażować się w realizację trudnych projektów.