Klient

Projekt realizowaliśmy dla firmy biotechnologicznej, która istnieje od przeszło 40 lat, od ponad dekady zaś należy do jednej z największych grup farmaceutycznych na świecie. Głównym obszarem jej działalności jest prowadzenie badań i opracowywanie leków dla osób z poważnymi i zagrażającymi życiu chorobami.

Wyzwanie

Celem projektu było zaprojektowanie narzędzia do wewnętrznego użytku w firmie, umożliwiającego wyszukiwanie informacji o jej strukturze. Chodziło o zbudowanie bazy z łatwym dostępem do informacji o pracowniku, jego zespole oraz przełożonym. Działająca od ponad 20 lat strona internetowa (firmowy intranet) zawierała nieaktualne dane i nie odzwierciedlała obecnej struktury firmy.

 

Dlaczego my

Craftware współpracuje z globalną grupą farmaceutyczną (której częścią jest nasz klient) od ponad 10 lat. W tym czasie dla jednego z działów IT tej organizacji świadczyliśmy między innymi usługi managed services oraz body/team leasingowe, realizowaliśmy projekty utrzymaniowe oraz end-to-end. Gdy u klienta pojawiła się potrzeba wdrożenia nowej aplikacji, Delivery Manager zarekomendował nas do współpracy.

 

Rozwiązanie

Zespół Craftware dostarczył skalowalną aplikację (wraz z niezbędną dokumentacją projektową), przygotowaną do użytku w całej organizacji. Wdrożone rozwiązanie ułatwia procesy administracyjne i zarządcze, pozwala w łatwy sposób dotrzeć do informacji na temat osób pracujących w organizacji, ich miejsca w całej strukturze i konkretnym zespole. Aplikacja jest  zintegrowana z narzędziem wykorzystywanym w spółce-matce, o analogicznym zastosowaniu, dzięki czemu można w łatwy sposób porównać obie struktury oraz zobrazować zależności pomiędzy nimi.

infografika do Business Case

Integracja obu narzędzi ułatwia pracę zarówno w skali spółki jak i całej organizacji.

 

Projekt

Craftware dostarczyło pełen zespół projektowy, składający się z:

Projekt trwał 7 miesięcy,  zrealizowaliśmy go w technologii Java, w metodyce Agile (z elementami waterfall), w dwutygodniowych sprintach. Craftware odpowiada również do tej pory za utrzymanie i rozwój aplikacji.

Budżet projektu ustalono na 700 MD. Ze względu na liczne wyzwania, związane między innymi z wymaganiami spółki-matki dotyczącymi bezpieczeństwa danych, opóźnionym dostarczeniem informacji o aktualnej strukturze organizacji czy brakiem wytycznych odnośnie dokumentacji technicznej ze strony klienta ostateczny budżet został zwiększony, a aplikacja zrealizowana zgodnie z założeniami wszystkich interesariuszy.

 

Korzyści

Klient otrzymał aplikację, pozwalającą w łatwy sposób sprawdzić informacje na temat struktury organizacji. Zastąpiła ona przestarzałą stronę internetową. Rozwiązanie jest zintegrowane z nadrzędnym systemem o podobnym przeznaczeniu, używanym w korporacji, co zapewnia bieżący dostęp do danych z poziomu firmy, jak i całej grupy oraz porównania zależności między nimi. Aplikacja jest łatwo skalowalna, można rozszerzać zakres jej działania na inne działy lub zespoły w organizacji.

Pobierz Business Case w PDF

Aplikacja - firmowy intranet dla firmy biotechnologicznej