Rozpoczynamy cykl poświęcony analizie biznesowej i roli, jaką odgrywa ona w realizacji projektu informatycznego. Przyjrzymy się zadaniom analityka oraz wyjaśnimy, jakie jest jego miejsce w projekcie i zespole projektowym. Jak jego praca wpływa na sukces przedsięwzięcia? Czy projekt może obejść się bez analityka? Na te i wiele innych pytań eksperci Craftware odpowiedzą w kolejnych artykułach. Dziś pierwszy tekst z cyklu – zapraszamy do lektury!

Analityk – między biznesem a IT

Do realizacji projektu IT powoływany jest zespół, który w określonym budżecie i czasie ma wytworzyć zgodne z wymaganiami rozwiązanie. Niezależnie od stosowanej metodyki pracy, zespół projektowy składa się ze specjalistów o różnych umiejętnościach. Zazwyczaj tworzą go: architekt, programiści, testerzy, analitycy oraz kierownik projektu.

Analityk biznesowy często nazywany jest pośrednikiem między biznesem a IT. Z jednej strony zbiera wymagania od biznesu, z drugiej – przekłada je na zadania zrozumiałe dla zespołu projektowego. Co istotne, mimo że analityk jest częścią tego zespołu i reprezentuje w nim stronę klienta, pracuje ze wszystkimi uczestnikami projektu.

Zanim wyjaśnimy, na czym to polega w praktyce i omówimy szczegółowo jego rolę – zarówno z perspektywy klienta, jak i zespołu projektowego – spójrzmy, kto jest kim w projekcie.

 

Zacznijmy od biznesu, czyli klienta

Wdrożenie nowego systemu informatycznego lub duże zmiany w istniejącym rozwiązaniu dotykają często całej organizacji albo jej znaczącej części. Niezależnie od skali projektu, w każdym mamy do czynienia z relacją klient – zespół projektowy. Występuje ona zarówno, gdy za projekt odpowiada zewnętrzny dostawca, jak i wtedy, kiedy zadanie jest realizowane przez wewnętrzny zespół IT.

Po stronie biznesu, czyli klienta, w przedsięwzięcie zaangażowane są zwłaszcza dwie grupy: sponsorzy oraz interesariusze. Z nimi najczęściej współpracuje analityk biznesowy.

Sponsor to ten, kto zamawia projekt – reprezentant biznesu, zarząd lub dział w organizacji odpowiadający za strategię czy wybrane procesy. Sponsor zapewnia wsparcie dla projektu oraz jest rozliczany ze stworzenia warunków do jego sukcesu – nie tylko finansowych, ale również organizacyjnych.

Sponsor projektu zna nie tylko firmę, ale i jej otoczenie, ma bardzo dobre rozeznanie w realiach rynkowych. Wdrożenie nowego systemu jest dla niego sposobem na realizację kluczowych celów przedsiębiorstwa (często wieloletniej strategii), a implementacja jest konieczna do zbudowania przewagi konkurencyjnej. Ponieważ sponsor finansuje inicjatywę, powodzenie projektu leży w jego interesie.

Interesariusze to wszystkie osoby, które będą korzystać z efektów projektu lub biorą udział w definiowaniu rozwiązania. Dobrze znają procesy biznesowe, gdyż są ich właścicielami bądź kluczowymi uczestnikami. Mają wiedzę o realiach pracy członków danego zespołu czy działu, narzędziach pracy, a także stopniu wykorzystania obecnych rozwiązań. Zależy im, aby nowy system maksymalnie wspierał użytkowników w codziennych zadaniach, na przykład przez wysyłanie powiadomień czy potwierdzenia operacji – był nowoczesny, intuicyjny, umożliwiał łatwy dostęp do informacji.

 

Zespół projektowy, czyli druga strona projektu

O ile po stronie klienta mamy dwie grupy uczestników, o tyle w zespole projektowym jest ich więcej. Nad całością czuwa kierownik projektu: to on pilnuje terminów, kontroluje zakres projektu i dba o wydajność pracy całego zespołu.

Aby system spełniał oczekiwania klienta potrzebna jest dobra konstrukcja. Za jej opracowanie odpowiada architekt: tworzy on koncepcję rozwiązania zgodną ze specyfikacją, definiuje jego elementy i zależności między nimi. Opisany przez niego system trafia do programistów i testerów: ich zadaniem jest dostarczenie produktu, który nie tylko usatysfakcjonuje klienta, ale też nie będzie wymagał wprowadzania kolejnych poprawek.

 

Gdzie w tej układance jest miejsce dla analityka biznesowego?

Biorąc pod uwagę zakres jego obowiązków, można śmiało stwierdzić, że znajduje się w samym centrum projektu, na wszystkich etapach jego realizacji.

To właśnie on spędza najwięcej czasu na rozmowach z każdą ze stron projektu, współpracuje ściśle zarówno z przedstawicielami klienta, jak i członkami zespołu projektowego. Często jest osobą kontaktową pomiędzy klientem a zespołem. Jego dobre relacje ze sponsorem i interesariuszami ułatwiają zarządzanie projektem.

Jak zatem wygląda praca analityka i dlaczego jej efekty tworzą pomost między biznesem a IT? Co to znaczy, że analityk reprezentuje klienta? Jak realizuje to zadanie? Piszemy o tym w artykule Analiza biznesowa w projekcie IT – jak pracuje analityk?

Autor
  • Anna Siwik
  • Senior Business Analyst
  • Ekspert w dziedzinie analizy biznesowej i zapewnienia jakości. Z branżą IT związana od 20 lat, uczestniczyła w projektach dla klientów polskich i międzynarodowych, z sektorów telco, healthcare, retail, insurance. Od 4 lat bierze udział w realizacji projektów opartych na Platformie Salesforce, pełniąc rolę analityka biznesowego i systemowego, konsultanta CRM i kierownika projektów.

Opracowanie redakcyjne:
Ania Sawicka
Korekta redakcyjna
Ola Pasek
Korekta językowa
Podobał Ci się mój artykuł?

Jeśli tak, zapraszam Cię do grona najlepiej poinformowanych czytelników bloga. Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię żadne nowości.