Rozpoczynamy cykl poświęcony analizie biznesowej i roli, jaką odgrywa ona w realizacji projektu informatycznego. Przyjrzymy się zadaniom analityka oraz wyjaśnimy, jakie jest jego miejsce w projekcie i zespole projektowym. Jak jego praca wpływa na sukces przedsięwzięcia? Czy projekt może obejść się bez analityka? Na te i wiele innych pytań eksperci Craftware odpowiedzą w kolejnych artykułach. Dziś pierwszy tekst z cyklu – zapraszamy do lektury!

Analityk – między biznesem a IT

Do realizacji projektu IT powoływany jest zespół, który w określonym budżecie i czasie ma wytworzyć zgodne z wymaganiami rozwiązanie. Niezależnie od stosowanej metodyki pracy, zespół projektowy składa się ze specjalistów o różnych umiejętnościach. Zazwyczaj tworzą go: architekt, programiści, testerzy, analitycy oraz kierownik projektu.

Analityk biznesowy często nazywany jest pośrednikiem między biznesem a IT. Z jednej strony zbiera wymagania od biznesu, z drugiej – przekłada je na zadania zrozumiałe dla zespołu projektowego. Co istotne, mimo że analityk jest częścią tego zespołu i reprezentuje w nim stronę klienta, pracuje ze wszystkimi uczestnikami projektu.

Zanim wyjaśnimy, na czym to polega w praktyce i omówimy szczegółowo jego rolę – zarówno z perspektywy klienta, jak i zespołu projektowego – spójrzmy, kto jest kim w projekcie.

 

Zacznijmy od biznesu, czyli klienta

Wdrożenie nowego systemu informatycznego lub duże zmiany w istniejącym rozwiązaniu dotykają często całej organizacji albo jej znaczącej części. Niezależnie od skali projektu, w każdym mamy do czynienia z relacją klient – zespół projektowy. Występuje ona zarówno, gdy za projekt odpowiada zewnętrzny dostawca, jak i wtedy, kiedy zadanie jest realizowane przez wewnętrzny zespół IT.

Po stronie biznesu, czyli klienta, w przedsięwzięcie zaangażowane są zwłaszcza dwie grupy: sponsorzy oraz interesariusze. Z nimi najczęściej współpracuje analityk biznesowy.

Sponsor to ten, kto zamawia projekt – reprezentant biznesu, zarząd lub dział w organizacji odpowiadający za strategię czy wybrane procesy. Sponsor zapewnia wsparcie dla projektu oraz jest rozliczany ze stworzenia warunków do jego sukcesu – nie tylko finansowych, ale również organizacyjnych.

Sponsor projektu zna nie tylko firmę, ale i jej otoczenie, ma bardzo dobre rozeznanie w realiach rynkowych. Wdrożenie nowego systemu jest dla niego sposobem na realizację kluczowych celów przedsiębiorstwa (często wieloletniej strategii), a implementacja jest konieczna do zbudowania przewagi konkurencyjnej. Ponieważ sponsor finansuje inicjatywę, powodzenie projektu leży w jego interesie.

Interesariusze to wszystkie osoby, które będą korzystać z efektów projektu lub biorą udział w definiowaniu rozwiązania. Dobrze znają procesy biznesowe, gdyż są ich właścicielami bądź kluczowymi uczestnikami. Mają wiedzę o realiach pracy członków danego zespołu czy działu, narzędziach pracy, a także stopniu wykorzystania obecnych rozwiązań. Zależy im, aby nowy system maksymalnie wspierał użytkowników w codziennych zadaniach, na przykład przez wysyłanie powiadomień czy potwierdzenia operacji – był nowoczesny, intuicyjny, umożliwiał łatwy dostęp do informacji.

 

Zespół projektowy, czyli druga strona projektu

O ile po stronie klienta mamy dwie grupy uczestników, o tyle w zespole projektowym jest ich więcej. Nad całością czuwa kierownik projektu: to on pilnuje terminów, kontroluje zakres projektu i dba o wydajność pracy całego zespołu.

Aby system spełniał oczekiwania klienta potrzebna jest dobra konstrukcja. Za jej opracowanie odpowiada architekt: tworzy on koncepcję rozwiązania zgodną ze specyfikacją, definiuje jego elementy i zależności między nimi. Opisany przez niego system trafia do programistów i testerów: ich zadaniem jest dostarczenie produktu, który nie tylko usatysfakcjonuje klienta, ale też nie będzie wymagał wprowadzania kolejnych poprawek.

 

Gdzie w tej układance jest miejsce dla analityka biznesowego?

Biorąc pod uwagę zakres jego obowiązków, można śmiało stwierdzić, że znajduje się w samym centrum projektu, na wszystkich etapach jego realizacji.

To właśnie on spędza najwięcej czasu na rozmowach z każdą ze stron projektu, współpracuje ściśle zarówno z przedstawicielami klienta, jak i członkami zespołu projektowego. Często jest osobą kontaktową pomiędzy klientem a zespołem. Jego dobre relacje ze sponsorem i interesariuszami ułatwiają zarządzanie projektem.

Jak zatem wygląda praca analityka i dlaczego jej efekty tworzą pomost między biznesem a IT? Co to znaczy, że analityk reprezentuje klienta? Jak realizuje to zadanie? Piszemy o tym w artykule Analiza biznesowa w projekcie IT – jak pracuje analityk?

Autor
  • Anna Seredyn
  • Senior Business Analyst
  • Ekspert w dziedzinie analizy biznesowej i zapewnienia jakości. Z branżą IT związana od 20 lat, uczestniczyła w projektach dla klientów polskich i międzynarodowych, z sektorów telco, healthcare, retail, insurance. Od 4 lat bierze udział w realizacji projektów opartych na Platformie Salesforce, pełniąc rolę analityka biznesowego i systemowego, konsultanta CRM i kierownika projektów.

Opracowanie redakcyjne:
Ania Sawicka
Korekta redakcyjna
Aleksandra Pasek
Korekta językowa
Podobał Ci się mój artykuł?
Jeśli nie widzisz formularza, spróbuj wyłączyć adblocka.

Jeśli tak, zapraszam Cię do grona najlepiej poinformowanych czytelników bloga. Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię żadne nowości.