Przypomnijmy, że Salesforce release to aktualizacja dotychczasowych wersji aplikacji. Mówiąc w skrócie, jest lepiej i więcej: lepiej dzięki poprawkom i udoskonaleniom, a więcej – bo dodawane są nowe funkcjonalności. Zmiany nie mają wpływu na procesy. Wdrożone u użytkowników i wchodzą w życie globalnie w ciągu 1-2 dni. Lista zmian jest pokaźna, więc tradycyjnie wybieramy te, naszym zdaniem, najważniejsze. Przed Wami Spring’22 Salesforce Release.

Zmiany Ogólne
 • Rozpocznij nowe sesje konsoli bez ładowania kart obszaru roboczego z poprzednich sesji. Gdy ta opcja jest włączona, otwarcie nowej sesji konsoli usuwa przypięte i odpięte karty. Tylko administratorzy z uprawnieniami View Setup and Configuration oraz Customize Application mogą włączyć tę funkcję. ( Czytaj więcej)
 • Na podstawie wybranych kryteriów można ustawić zakres rekordów, które widzą użytkownicy. Użyj scoping rule do określania zakresu, aby ułatwić użytkownikom wyświetlanie tylko tych rekordów, które są dla nich istotne. Scoping rules nie ograniczają dostępu do rekordów, który użytkownicy już mają. Nadal mogą uzyskać dostęp do wszystkich rekordów, do których mają dostęp, zgodnie z ustawieniami w danej organizacji.
  Dostępne tylko w edycji Performance i Unlimited po wcześniejszej aktywacji przez zespół wsparcia technicznego Salesforce. (Czytaj więcej)

ustawienie zakresów rekordów, które widzą użytkownicy

Zdjęcie 1. Scoping Rules

 • Włącz Enhanced Personal Information Management, aby uniemożliwić użytkownikom zewnętrznym, takim jak użytkownicy portalu lub społeczności (Community), dostęp do danych osobowych innych użytkowników. Możesz także zdecydować, które niestandardowe i standardowe pola użytkownika są uważane za wrażliwe i ograniczyć do nich dostęp (czytaj więcej).
 • Tworzenie Flows i wyrównywanie elementów jest łatwiejsze dzięki Auto-Layout. Elementy są automatycznie rozmieszczane, łączone i dopasowywane, co pozwala zaoszczędzić czas i zachować porządek. Auto-Layout jest teraz domyślnym układem dla Flows (czytaj więcej).

Zdjęcie 2. Tworzenie Flows poprzez Auto-Layout

 • Zobacz i zarządzaj Flows wyzwalanymi przez rekordy (record-triggered flows) za pomocą Flow Trigger Explorer, nowego narzędzia, które jest bardziej przejrzyste i interaktywne niż Flows list view. Flow Trigger Explorer pokazuje wszystkie Flows skojarzone z określonym obiektem i uruchamiane podczas tworzenia, aktualizowania lub usuwania rekordu. We Flow Builder na dole elementu Start dla record-triggered flow kliknij Open Flow Trigger Explorer for [nazwa obiektu, na przykład Account]. (Czytaj więcej)

spring release 3

Zdjęcie 3. Flow Trigger Explorer

 • Można określić kolejność uruchamiania Flows dla tego samego obiektu. Wartość kolejności uruchamiania Flows można zdefiniować tylko dla Flow typu record-triggered, przed zapisem (before-save) lub po zapisie (after-save). Wiele Flows może mieć tę samą wartość kolejności uruchamiania, wtedy uruchamiane są w kolejności alfabetycznej zgodnie z ich nazwami API (czytaj więcej).

spring release 4

Zdjęcie 4. Ustawienie kolejności uruchamiania Flows dla tego samego obiektu

 • Orchestrator to nowa funkcja Flow, która umożliwia administratorom łączenie wielu przepływów i procesów biznesowych z wieloma osobami. Zamiast przebudowywać istniejące Flows w celu obsługi nowej funkcji, Flow Orchestrator został zbudowany z myślą o istniejących przepływach i pozwala na użycie ich w dowolnej nowej orkiestracji (czytaj więcej).

spring release 5

Zdjęcie 5. Nowa funkcja Flow – Orchestrator

Autor
 • Ewa Woźniak
 • Marketing Team Leader
 • Posiada 13-letnie doświadczenie w marketingu, PR i komunikacji. Na początku kariery pracowała w administracji publicznej, gdzie odpowiadała za działania promocyjne rządowych projektów IT. Od 5 lat związana z sektorem komercyjnym, w którym wspiera firmy w działaniach digital marketingu, content marketingu oraz Public Relations.

Podobał Ci się mój artykuł?
Jeśli nie widzisz formularza, spróbuj wyłączyć adblocka.

Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię żadne nowości.