Na zlecenie Benefit Systems, twórcy Programu MultiSport oraz wielu innych świadczeń pozapłacowych, w tym programów kulturalno-rozrywkowych oraz platform kafeteryjnych, przygotujemy analizę przedwdrożeniową Salesforce.

Analiza wsparciem w efektywnym korzystaniu z Salesforce

Analiza to podstawa realizacji każdego projektu IT. Przede wszystkim pozwala zrozumieć cele biznesowe, które mają zostać osiągnięte po wdrożeniu nowego rozwiązania. Wspiera także poznanie obecnej kondycji przedsiębiorstwa, panujących w nim procesów oraz wyzwań technologicznych, z którymi mierzy się organizacja.

Na zlecenie Benefit Systems podzielimy projekt na etapy, wykonamy szczegółową analizę i opis Minimum Viable Product (MVP). Jest to minimalny zakresu usługi, który po wdrożeniu szybko przyniesie klientowi wymierne korzyści. Kolejnym elementem prac będzie przygotowanie harmonogramu dalszych kroków, mających na celu rozwój MVP, a finalnie – dostarczenie narzędzia w docelowej formie.

Analiza to ważny etap każdego wdrożenia, które realizujemy. Skupiamy się w nim na poznaniu naszego klienta – jego potrzeb, procesów panujących organizacji, branży i specyfiki pracy. Znając potrzeby i wyzwania, z którymi mierzy się klient możemy doradzić najlepsze narzędzia niezbędne do wprowadzenia zmian oraz zaplanować sposób ich implementacji, który przyniesie zamierzone cele biznesowe – mówi Łukasz Pietrzak, Członek Zarządu Craftware.

Benefit Systems korzysta już z technologii Salesforce, dlatego też przygotowywana analiza będzie pomocna w bardziej efektywnym wykorzystaniu tego narzędzia, a tym samym w jeszcze lepszej obsłudze klienta. Wesprze także realizację projektu zgodnie ze zwinnymi metodami zarządzania.

Wykonanie analizy przedwdrożeniowej daje pewność, że cele biznesowe zostaną dobrze zrozumiane, procesy jasno określone, a wdrożone narzędzie spełni oczekiwania wszystkich beneficjentów projektu.