W poprzednim artykule Salesforce z perspektywy testera manualnego (teoria) skupiłem się na teorii, gdzie opisałem czym jest Salesforce. Dziś chciałbym się skupić na praktyce. Jesteście ciekawi jak to wygląda na realnych przykładach? Zapraszam do lektury!

Master-Detail vs Lookup

Ważnym aspektem wpływającym na efektywne testowanie jest rozumienie powiązań danych, które występują w Salesforce. Do najczęściej występujących typów danych możemy zaliczyć Master-Detail oraz Lookup.

📌Jest możliwość przekonwertowania master-detail do look-up powiązania i odwrotnie.

Występują jeszcze inne powiązania danych między obiektami, na przykład::

a)   Many-to-Many – ten typ relacji został stworzony, żeby lepiej sobie radzić z junction obiektem, co umożliwia powiązanie każdego rekordu jednego obiektu z wieloma rekordami innego obiektu i odwrotnie. Przykład: mając 2 obiekty Konta i Kontakty, dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zrobić, że rekord Konta będzie powiązany z wieloma rekordami Kontaktu różnych Kont oraz rekord Kontakt będzie powiązany z wieloma rekordami Konta.

📌 Junction obiekt = obiekt z dwoma polami typu master-detail. Może to być obiekt standardowy (np. PriceBookEntry → PricebookId + ProductId) i niestandardowy.

b)  Self – jest to inny przykład relacji lookup kiedy obiekt ma pole lookup powiązane z samym sobą. Przykład: mając obiekt Konta tworzymy pole lookup ‘Powiązane Konta’ powiązane do Kont. Na polu ‘Powiązane Konta’ będziemy mogli wybrać z listy jeden z rekordów obiektu Konta.

c)   External Lookup – może być tworzona z poziomu obiektów standardowych, niestandardowych oraz zewnętrznych. Pozwala na relację z obiektem zewnętrznym, którego dane są przechowywane poza Salesforce org. Prezentując przykład takiego powiązania  skorzystam z dokumentacji pomocniczej Salesforce.

Rekord ‘Business_Partner’

(1) zewnętrzny obiekt, może zawierać dwie listy child obiektów: ‘Accounts’ i ‘Sales_Orders’

(2) standardowy obiekt

(3) zewnętrzny obiekt, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do danych zarówno z Salesforce.org oraz poza nim na jednej stronie.

 

Grafika 1. Obraz z dokumentacji pomocniczej Salesforce -‘ External Object Relationships’\‘External Lookup Relationship Fields on External Objects’

📌Zewnętrzny obiekt = obiekt niestandardowy, gdzie dane są przechowywane w external data sources poza Salesforce org.

d)  Indirect Lookup – ten typ relacji może być tworzony tylko z poziomu zewnętrznego obiektu. Pozwala na utworzenie relacji do unikalnego zewnętrznego ID pola ze standardowego lub niestandardowego obiektu.

📌Unikalne zewnętrzne ID pole = pole, które ma wybrane opcje: unikalne (nie pozwala na zduplikowane wartości) oraz zewnętrzne ID (pole jako unikalny identyfikator z systemu zewnętrznego).

e)  Hierarchical – specjalny rodzaj relacji self występująca tylko na obiekcie użytkownik. Pozwala na użycie pola lookup do powiązania jednego użytkownika z innym, dzięki czemu możemy stworzyć hierarchię użytkowników. Najprostszym przykładem tego powiązania jest występowanie pola manager na obiekcie użytkownik.

powiązania w salesforce

Narzędzia w praktyce

Salesforce Logins – to wtyczka tylko dla przeglądarki Google Chrome, dzięki której nie musimy wpisywać ręcznie danych logowania przy użyciu strony https://test.salesforce.com/.

Skupmy się na praktycznym zastosowaniu tego narzędzia:

 • dodawanie grupy

 •  dodawanie autoryzacji

 •  typy Salesforce org (każdy typ ma inny kolor ikony ‘chmurki’, dzięki czemu łatwiej je rozpoznać 😊)

 • przydatne funkcje

Przykład zastosowania dla testera

Salesforce Inspector

Do najbardziej przydatnych funkcji wtyczki dla testera manualnego należy:

 • logowanie na użytkowników (pozwala na szybkie przelogowywanie pomiędzy użytkownikami)

📌 Możemy też otworzyć Salesforce Inspector za pomocą skrótu klawiszowego Alt + I

 • zaawansowany podgląd danych na rekordzie

📌Wyświetlana liczba pól w Salesforce Inspectorze może różnić się w zależności od  obiektu, z którego jest rekord. Zawsze widoczne są trzy pola: ‘Name’, ‘Label’ oraz ‘Id’.

📌Podwójnie klikając w wartość w kolumnie ‘Value’ mamy możliwość szybkiej edycji danych w polach.
📌Zmiana wyświetlanych danych jest możliwa na podstawie uprawnień wybranego użytkownika.

 •  exportowanie danych

 • importowanie danych

📌Podając dane z Excel do Salesforce trzeba wskazać kolumny, które są odpowiednikiem nazw pól wymaganych do stworzenia danego rekordu w obiekcie.

 

Certyfikacja

W Salesforce można zdobyć potwierdzenie swoich umiejętności i wiedzy za pomocą certyfikatów. Dla testera manualnego rekomenduję zacząć od poniższych:

 • Salesforce Certified Administrator – potwierdza zrozumienie zadań konfiguracyjnych, znajomości systemu bezpieczeństwa, a także sposobu udostępniania danych użytkownikom. Jest to bazowy certyfikat otwierający drogę do szerszej wiedzy z technologii Salesforce.
 • Salesforce Platform App Builder – pozwala zdobyć wiedzę na temat projektowania, budowania i wdrażania niestandardowych rozwiązań oraz aplikacji. Dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej rozumieć działanie aplikacji SFDC i tworzyć bardziej zaawansowane przypadki testowe m.in. dla takich funkcji jak raporty czy tablice pokazujące zestawienie wybranych raportów.

Liczba certyfikatów w zakresie Salesforce jest szeroka. Pozwala na uzupełnianie wiedzy w zakresie tej technologii w zależności od indywidualnych aspiracji rozwojowych i potrzeb projektowych. Daje także możliwość uporządkowania zdobytej wiedzy.

work in Salesforce

Salesforce (SFDC) jak każda technologia ma swoje zawiłości, które warto znać, aby być efektywnym testerem. Mam nadzieję, że moje artykuły z serii ‘Salesforce z perspektywy testera manualnego’ przybliżyły Wam tę technologię i zachęciły do jej aktywnego wykorzystania.

Autor
 • Mateusz Wydmański
 • Senior Software Tester
 • Tester związany z branżą Quality Assurance (QA) od 7 lat, pracował w małych firmach oraz dużych korporacjach w sektorze healthcare, pharma, telecom i logistics. W pracy otwarty na nowe wyzwania, wykonuje je z pełnym zaangażowaniem dla osiągnięcia jak najlepszego rezultatu, jak również udoskonalania procesów. Prywatnie lubi poruszać się na siłowni lub spacerować na świeżym powietrzu.

Opracowanie redakcyjne:
Ania Sawicka
Redakcja tekstu
Chcesz wiedzieć więcej?
Jeśli nie widzisz formularza, spróbuj wyłączyć adblocka.

Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię żadne nowości.