Craftware uzyskał Certyfikat ISO 27001 w zakresie: projektowania, kompleksowej realizacji projektów informatycznych, doradztwa w zakresie dostarczania oprogramowania i utrzymania systemów informatycznych. Uzyskany certyfikat potwierdza dbałość o bezpieczeństwo danych, która od lat towarzyszy w codziennej pracy w Craftware.

Bezpieczne dane w Craftware

Zdobyty certyfikat poświadcza stosowanie przez Craftware systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. Jest to międzynarodowa norma opracowana dla zarządzania bezpieczeństwem informacji. Cieszymy się, że nasz wysiłek w dążeniu do najwyższej jakości projektów i pełnego ich bezpieczeństwa został oceniony pozytywnie.

Certyfikat  ISO 27001 uzyskaliśmy po spełnieniu szeregu wymagań, m.in. przygotowaniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Procedur Bezpieczeństwa jak również pozytywnej ocenie audytorów jednostki certyfikującej Isocert, którzy odwiedzili obie lokalizacje Craftware.

Posiadanie certyfikatu ISO uwiarygadnia nas w oczach klientów, pokazując, że działamy zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami, a ochrona danych i informacji jest dla nas niezwykle istotna.

Certyfikat ISO