Aegon_logo
Klient

Aegon to jedna z 10 największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia na życie, produkty emerytalne i inwestycyjne. Grupa działa również w segmencie ubezpieczeń wypadkowych, uzupełniających ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń majątkowych. Operuje w ponad 20 krajach, gdzie zatrudnia blisko 30 tys. pracowników.

W Polsce spółki z Grupy Aegon oferują ubezpieczenia na życie, programy oszczędnościowe oraz możliwość inwestowania i pomnażania kapitału, a także ubezpieczenia mienia. Działa też Otwarty Fundusz Emerytalny Aegon, który liczy ponad 927 tysięcy członków.

Wyzwanie

 

Standaryzacja procesów i wzrost efektywności handlowców

 • Zauważono, że cele sprzedaży nie są wyznaczane w sposób uporządkowany i precyzyjny – nie odzwierciedlają rzeczywistego potencjału rynku,
 • uznano za konieczne wprowadzenie standaryzacji procesu sprzedaży, tak aby wszystkie biura sprzedaży działały w jednolity sposób,
 • zdecydowano zaadresować potrzebę optymalizacji systemu rejestracji i śledzenia okazji biznesowych,
 • postanowiono wprowadzić specjalny status „Złotego Klienta” dla klientów korzystających ze wszystkich produktów i usług oferowanych przez Aegon,
 • zdecydowano się na zwiększenie efektywności przedstawicieli handlowych poprzez lepszą organizację czasu pracy, m.in. dzięki współdzieleniu kalendarzy spotkań,
 • dostrzeżono, że handlowcy muszą mieć nieskrępowany dostęp mobilny do systemu sprzedaży za pomocą smartfonów oraz tabletów,
 • podkreślono potrzebę wprowadzenia widocznego i bezpiecznego systemu logowania się do systemu Sales Cloud dla agentów zewnętrznych.

 

Rozwiązanie

 

Chmurowy system sprzedaży w technologii Salesforce

 • Wdrożenie objęło uruchomienie Raportu Salesforce Forecasting, pokazującego przebieg procesu sprzedaży w sposób umożliwiający zarządzanie za pomocą wskaźników właściwych dla metodologii lejka sprzedaży,
 • wprowadzono nowy obiekt „Lead” jako podstawowy element definiowany w pierwszym etapie procesu sprzedaży,
 • zastosowano funkcjonalność „Okazja Biznesowa”, która umożliwia monitorowanie terminów odnawialności polis i podejmowanie działań przeciwdziałających migracji klientów do innych towarzystw ubezpieczeniowych (anti-churn),
 • wszystkie spotkania sprzedażowe – z klientami i z prospektami – są ewidencjonowane przez agentów we wspólnej aplikacji: Salesforce Calendare,
 • zgodnie ze standardami bezpieczeństwa Grupy Aegon zalogowanie się agentów zewnętrznych do systemu wymaga dwupoziomowego uwierzytelnienia.

 

Korzyści

 

Optymalizacja procesu sprzedaży

 • Wszystkie biura sprzedaży i osoby wspierające proces sprzedaży korzystają z jednej platformy – Sales Cloud,
 • pomiar lejka sprzedażowego odbywa się przy użyciu jednego narzędzia obejmującego wszystkie etapy procesu sprzedaży,
 • pełen cykl życia produktu ubezpieczeniowego – od leadu do terminu odnowienia polisy – jest monitorowany w jednym systemie, gdzie zgromadzone są wszystkie niezbędne wskaźniki,
 • agenci zewnętrzni otrzymali narzędzie sprzedażowe, do którego mają dostęp z różnych urządzeń zewnętrznych, zgodnie z korporacyjnym standardem bezpieczeństwa (bez dostępu do wewnętrznej sieci VPN).
Nasze doświadczenie

W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy wiele projektów dla firm ubezpieczeniowych oraz opartych na rozwiązaniu Salesforce Sales Cloud. W związku z tym w ramach programu partnerskiego Salesforce uzyskaliśmy status Specialist I dla branży Insurance oraz status Specialist II dla produktu Sales Cloud, co jest potwierdzeniem naszego ogromnego doświadczenia i wiedzy.

Klient o nas
 • Zespół Craftware jest więcej niż profesjonalny. Dzięki ich otwartemu podejściu byliśmy w stanie znacząco skrócić czas implementacji i zastosować więcej niestandardowych rozwiązań niż początkowo myśleliśmy. Dobra robota!

  Marcin Zawierucha
  CRM Development Manager, Aegon