IMI Hydronic Engineering logo
Klient

IMI Hydronic Engineering jest wiodącym światowym dostawcą systemów hydraulicznych dla budynków mieszkalnych, a także dużych obiektów publicznych i komercyjnych. Firma słynie z wysokiej jakości rozwiązań w zakresie inżynierii sanitarnej, projektuje i dostarcza energooszczędne systemy HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). W Polsce ma siedzibę i zakład produkcyjny w Olkuszu oraz zespół kilkunastu inżynierów ds. techniczno-handlowych. Klientami firmy są instalatorzy, hurtownie, projektanci oraz właściciele budynków, inwestorzy, a także kierownicy obiektów. Firma prowadzi również szkolenia w ramach Hydronic College, na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie inżynierii hydraulicznej.

Wyzwanie

 

Rozproszone informacje dotyczące obsługi klientów

  • wysoka złożoność techniczna projektów sprzedażowych powodowała, że proces obsługi klienta był podzielony – odbywał się w kilku niezależnych narzędziach, systemach i odrębnych bazach danych,
  • informacje dotyczące procesu sprzedaży i obsługi klienta znajdowały się częściowo w systemie ERP, a częściowo w systemie CRM; natomiast informacje techniczne w specjalistycznych aplikacjach Europejskiego Centrum Kompetencji ESP, które w firmie wspiera wycenę najbardziej skomplikowanych projektów,
  • raportowanie procesu sprzedaży było utrudnione ze względu na rozproszenie informacji.

 

Rozwiązanie

 

Zbudowanie jednolitej bazy wiedzy o projektach sprzedażowych w systemie CRM

  • system CRM stał się główną aplikacją, w której dostępne są wszystkie dane związane z procesem sprzedaży i obsługi klienta,
  • wszystkie działania wymagające współpracy z ESP są automatycznie włączane do systemu CRM,
  • informacje dotyczące sprzedaży, a pochodzące z systemu ERP są automatycznie widoczne z poziomu CRM,
  • w ramach projektu firma Craftware opracowała także zestaw procedur do stosowania przy kolejnych wdrożeniach.

 

Korzyści

 

Wzrost efektywności pracy osób zajmujących się obsługą klientów

  • firma IMI Hydronic uzyskała dostęp do pełnego obrazu klienta w systemie CRM, a także narzędzie do wszechstronnej analizy danych związanych ze sprzedażą,
  • wzrosła efektywność sprzedaży, ponieważ zapytanie ofertowe i proces wyceny odbywa się tylko w jednym systemie,
  • standaryzacja procedur wdrożeniowych pozwoli zachować strukturę bazodanową, uporządkowaną w ramach projektu. Dzięki zachowaniu tych standardów zmniejszy się też liczba błędów i problemów, a te, które się pojawią, będzie można łatwiej rozwiązać.