Flotman logo
Klient

Firma Flotman jest producentem autorskiego oprogramowania do zarządzania flotą służbowych pojazdów. Bogactwo funkcjonalności systemu Flotman sprawiło, że firma dynamicznie się rozwija i w ciągu zaledwie kilku lat osiągnęła pozycję lidera wśród polskich dostawców tego typu narzędzi. Flotman zajmuje się także administrowaniem sprzedawanych systemów.

Wyzwanie

 

Uproszczenie i automatyzacja procesu sprzedaży

 • Brak wygodnego i dobrze skonfigurowanego procesu przekazywania leadów z różnych adresów mailowych do kolejnego etapu lejku sprzedażowego,
 • konfiguracja procesu „Okazja biznesowa” nie uwzględniała uzależnienia jego przebiegu od kategorii klienta,
 • przekazywaniu każdego leadu z systemu pocztowego do CRM towarzyszyła rozbudowana logika, co utrudniało przechodzenie do kolejnego etapu lejka sprzedażowego,
 • dodatkowym utrudnieniem była konieczność obsługi dwóch interfejsów: klasycznego oraz Lightening Experience.

 

Rozwiązanie

 

Integracja Outlook-Salesforce oraz wdrożenie Lighting Experience

 • Proces „Prospekt” został uporządkowany poprzez nadanie priorytetów leadów w zależności od kategorii klienta, aby przekazać je w odpowiednie kolejki,
 • dodano automatyczne rejestrowanie Potencjalnych Klientów z poziomu strony internetowej, zwiększając efektywność gromadzenia leadów,
 • zasady walidacji i kolejkowania zgłoszeń zostały tak skonfigurowane, aby zadania przepływające w procesie „Sprawa” były rozdzielane pomiędzy pracowników z uwzględnieniem ich kwalifikacji.

 

Korzyści

 

Lepsze możliwości zarządzania procesem sprzedaży

 • Wzrost sprzedaży dzięki kierowaniu handlowców na poszczególne etapy lejka sprzedażowego,
 • możliwość monitorowania wszystkich etapów lejka sprzedażowego: Prospekt, Konwersja, Kontakty oraz Okazja biznesowa,
 • raportowanie informacji o niewykorzystanych okazjach biznesowych, dzięki gromadzeniu danych o prospektach i zgłoszonych przez nich zapytaniach,
 • gromadzenie informacji o klientach i prospektach w jednym systemie.
Klient o nas
 • Decydując się na wdrożenie Salesforce w naszej firmie, nie mieliśmy sprecyzowanych oczekiwań. Potrzebowaliśmy partnera, który powie nam, jakie są jego możliwości oraz pomoże nam je w pełni wykorzystać. Firma Craftware, bazując na swoim doświadczeniu, przeprowadziła nas przez ten proces szybko i bezboleśnie. Dzięki temu mogliśmy się w pełni skupić na swoim biznesie i zwiększać sprzedaż.

  Przemysław Auguścik
  Board Member, Flotman