Aegon_logo
Klient

Aegon to jedna z 10 największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia na życie, produkty emerytalne i inwestycyjne. Grupa działa również w segmencie ubezpieczeń wypadkowych, uzupełniających ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń majątkowych. Operuje w ponad 20 krajach, gdzie zatrudnia blisko 30 tys. pracowników.

W Polsce spółki z Grupy Aegon oferują ubezpieczenia na życie, programy oszczędnościowe oraz możliwość inwestowania i pomnażania kapitału, a także ubezpieczenia mienia. Działa też Otwarty Fundusz Emerytalny Aegon, który liczy ponad 927 tysięcy członków.

Wyzwanie

 

Ujednolicenie kompetencji i procesów w ramach całej sieci sprzedaży oraz lepsza współpraca departamentów centralnych z biurami regionalnymi

 • Dostrzeżono potrzebę zbudowania zintegrowanej społeczności agentów o spójnych kompetencjach, posługujących się jednolitym, uporządkowanym systemem raportowania,
 • podkreślono potrzebę standaryzacji oraz zwiększenia skuteczności procesu rekrutacji agentów przez biura regionalne,
 • uznano za konieczną optymalizację procesu sprzedaży oraz współpracy centralnego biura Aegon z biurami terenowymi zajmującymi się sprzedażą,
 • zdecydowano się na poprawę warunków niezbędnych do precyzyjnego planowania przychodów firmy,
 • postanowiono doprowadzić do wzrostu efektywności wykorzystania metodologii lejka sprzedażowego przez wszystkie departamenty w centrali firmy oraz przez biura regionalne.

 

Rozwiązanie

 

Każde biuro regionalne otrzymało dostęp do Salesforce Partner Community

 • Zdefiniowano i wdrożono w całej organizacji jednolite procesy: „Prospekt” oraz „Okazja Biznesowa”,
 • skonfigurowano raport wspierający proces prognozowania sprzedaży z uwzględnieniem informacji gromadzonych w ramach procesu „Okazja Biznesowa”,
 • dokonano standaryzacji procesu rekrutacji, wprowadzając m.in. jednolity formularz aplikacyjny na publicznej stronie internetowej firmy Aegon,
 • raporty dotyczące obsługi klienta tworzone są na bazie informacji wprowadzanych w ramach procesu „Sprawy”, danych z narzędzia Visual Flow oraz aplikacji Craftware Rapidocs, służącej do generowania dokumentów.

 

Korzyści

 

Standaryzacja oraz powiązanie danych z różnych procesów biznesowych zwiększa efektywność zarządzania rozproszoną strukturą biur regionalnych

 • Dokonano standaryzacji procesu sprzedaży oraz procesu obsługi klienta, co poprawiło ich efektywność,
 • prognozowanie sprzedaży opiera się na lepszych jakościowo danych, które uwzględniają działania podejmowane w ramach procesu „Okazja Biznesowa”,
 • ujednolicenie procesu rekrutacji prowadzonego przez biura regionalne umożliwia monitorowanie wskaźników efektywnościowych.
Klient o nas
 • Zespół Craftware jest więcej niż profesjonalny. Dzięki ich otwartemu podejściu byliśmy w stanie znacząco skrócić czas implementacji i zastosować więcej niestandardowych rozwiązań niż początkowo myśleliśmy. Dobra robota!

  Marcin Zawierucha
  CRM Development Manager, Aegon
Nasze doświadczenie

W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy wiele projektów dla firm ubezpieczeniowych oraz opartych na rozwiązaniu Salesforce Partner Community. W związku z tym w ramach programu partnerskiego Salesforce uzyskaliśmy status Specialist I dla branży oraz dla usługi PRM, co jest potwierdzeniem naszego ogromnego doświadczenia i wiedzy.