Czym się będziesz zajmował

 • Nadzorem procesu walidacji systemów skomputeryzowanych lub obszaru wsparcia usług IT czyli współpracą z partnerami biznesowymi oraz działami QA w celu opracowania planu walidacji definiowania podejścia do wykonywania wymaganych czynności walidacyjnych, listy rezultatów, kryteriów akceptacji oraz wymaganych procesów wspierających.
 • Weryfikacją wymagań systemowych funkcjonalnych i jakościowych.
 • Oceną dostawcy oprogramowania w celu określenia ryzyka i adekwatności dostawcy.
 • Analizą techniczną i biznesową (ryzyka, współzależności, zgodność ze standardami i regulacjami).
 • Odpowiedzialnością za tworzenie i weryfikację dokumentów projektowych w tym także zarządzanie dokumentacją projektową i procesami obiegu dokumentów.
 • Nadzorem procesu testowania i dokumentowania rezultatów testów/defektów.
 • Wsparciem procesu kontroli zmian od oceny wpływu weryfikacji kontroli zmian do zamknięcia.
 • Współpracą z działem QA w celu opracowania konkretnych instrukcji wymaganych w ramach systemu zarządzania jakością.
 • Wsparciem merytorycznym dla zespołu projektowego, prowadzeniem szkoleń i konsultacji.
 • Współpracą z Validation Team i IT Management w celu upewnienia, że popyt na walidację jest traktowany priorytetowo i działa w możliwie jak najbardziej efektywny sposób, bez narażania zgodności lub jakości.
 • Komunikowaniem rozwiązań za pośrednictwem statusów walidacji z międzyfunkcjonalnymi organizacjami partnerskimi.

 

Czego potrzebujesz, aby realizować powierzone zadania

 • Wykształcenia wyższego: studia techniczne lub chemia/biologia/biotechnologia/farmacja.
 • Minimum 5-letniego doświadczenia w obszarze zarządzania jakością w środowisku regulowanym w dziale IT lub biznesowym.
 • Doświadczenia w prowadzeniu projektów i współpracy z międzynarodowymi zespołami.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie (B2+/C1).
 • Wiedzy z zakresu CSV/GxP/GAMP/ standardów, regulacji i przepisów międzynarodowych takich jak CFR21.
 • Zorientowania na jakość – oczekujemy pełnej koncentracji i umiejętności dostarczania jak najlepszej jakości wkładu związanego z walidacją.
 • Inkluzywności – związanej z umiejętnością współpracy z IT Validation Team.
 • Umiejętności wywierania wpływu.
 • Zdolności komunikacyjnych na wszystkich poziomach organizacji – zarówno w mowie jak i w piśmie.
 • Logicznego myślenia oraz związanych z tym umiejętności skutecznego radzenia sobie z sytuacjami niejednoznacznymi w celu tworzenia logicznych, ustrukturyzowanych i wiarygodnych planów/ strategii walidacji.
 • Kreatywności oraz poczucia pasji w zakresie walidacji, a tym samym dostrzegania jej wartości oraz roli jaką odgrywa w branży IT.

 

Co możemy Ci zaoferować

 • Pracę zdalną
 • Kartę Multisport
 • Opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Elastyczne godziny pracy
 • Lekcje angielskiego
 • Zwrot kosztów zdanych certyfikatów
 • Świetną atmosferę pracy
Dołącz do nas!
Opiekun rekrutacji
 • W Craftware jestem od 2019 roku i zajmuję się głównie procesami rekrutacyjnymi oraz pomocą naszym pracownikom w obszarze HR. Kontakty i praca ze specjalistami z branży IT pozwala mi na lepsze zrozumienie trendów i kierunku rozwoju w tej dziedzinie. Prywatnie lubię podróże, jazdę na rowerze i taniec.