Craftware przy wykorzystaniu Salesforce pomaga usprawnić sprzedaż i obsługę klienta
Rekonfiguracja Salesforce Sales Cloud w firmie Flotman

Flotman

Firma Flotman jest producentem autorskiego oprogramowania do zarządzania flotą służbowych pojazdów. Bogactwo funkcjonalności systemu Flotman sprawiło, że firma dynamicznie się rozwija i w ciągu zaledwie kilku lat osiągnęła pozycję lidera wśród polskich dostawców tego typu narzędzi. Flotman zajmuje się także administrowaniem sprzedawanych systemów.

Wyzwanie

Uproszczenie i automatyzacja procesu sprzedaży

 • Brak wygodnego i dobrze skonfigurowanego procesu przekazywania leadów z różnych adresów mailowych do kolejnego etapu lejku sprzedażowego.
 • Konfiguracja procesu „Okazja biznesowa” nie uwzględniała uzależnienia jego przebiegu od kategorii klienta.
 • Przekazywaniu każdego leadu z systemu pocztowego do CRM-a towarzyszyła rozbudowana logika, co utrudniało przechodzenie do kolejnego etapu lejka sprzedażowego.
 • Dodatkowym utrudnieniem była konieczność obsługi dwóch interfejsów: klasycznego oraz Lightening Experience.

Rozwiązanie

Integracja Outlook-Salesforce oraz wdrożenie Lighting Experience i Data Loadera

 • Proces „Prospekt” został uporządkowany poprzez nadanie priorytetów leadów w zależności od kategorii klienta, aby przekazać je w odpowiednie kolejki.
 • Dodano automatyczne rejestrowanie Potencjalnych Klientów z poziomu strony internetowej, zwiększając efektywność gromadzenia leadów.
 • Zasady walidacji i kolejkowania zgłoszeń zostały tak skonfigurowane, aby zadania przepływające w procesie „Sprawa” były rozdzielane pomiędzy pracowników z uwzględnieniem ich kwalifikacji.

Korzyści

Lepsze możliwości zarządzania procesem sprzedaży

 • Wzrost sprzedaży dzięki kierowaniu handlowców na poszczególne etapy lejka sprzedażowego.
 • Możliwość monitorowania wszystkich etapów lejka sprzedażowego: Prospekt, Konwersja, Kontakty oraz Okazja biznesowa.
 • Raportowanie informacji o niewykorzystanych okazjach biznesowych, dzięki gromadzeniu danych o prospektach i zgłoszonych przez nich zapytaniach.
 • Gromadzenie informacji o klientach i prospektach w jednym systemie.
Decydując się na wdrożenie Salesforce w naszej firmie nie mieliśmy sprecyzowanych oczekiwań. Potrzebowaliśmy partnera, który powie nam jakie są jego możliwości oraz pomoże nam je w pełni wykorzystać. Firma Craftware bazując na swoim doświadczeniu przeprowadziła nas przez ten proces szybko i bezboleśnie. Dzięki temu mogliśmy się w pełni skupić na swoim biznesie i zwiększać sprzedaż.
Przemysław Auguścik
Członek Zarządu, Flotman