FAQ

FAQ

Rozwiewamy wątpliwości

W jakich modelach chmury dostępne są rozwiązania Salesforce?

Salesforce działa tylko w modelu chmury publicznej. To oznacza, że:

 • wszyscy klienci używają dokładnie takiej samej wersji oprogramowania,
 • aktualizacje są automatyczne i są instalowane 3 razy do roku dla wszystkich,
 • społeczność użytkowników Salesforce pomaga sobie w ramach forum omawiając te same funkcjonalności działające tak samo dla każdego klienta,
 • pakiet darmowych szkoleń Trailhead jest zsynchronizowany z aktualną wersją Salesforce i jest rozwijany w takim samym cyklu aktualizacji, co cała platforma.

 

Jakiego typu chmurowym rozwiązaniem jest Salesforce (SaaS, PaaS czy IaaS)?

Salesforce posiada rozwiązania biznesowe służące do wsparcia cyklu życia klienta od marketingu aż po obsługę posprzedażową. Jest zbudowany w oparciu o aplikacje należące do warstwy SaaS (Software as a Service). Jest to Marketing Cloud, Sales Cloud, Service Cloud, Demandware.

Te z kolei rozwiązania zostały zbudowane na platformie AppCloud, która jest też dostępna dla klientów. Dzięki temu każdy klient może samodzielnie budować swoje własne rozwiązania, jak też rozszerzać rozwiązania Salesforce’a.

AppCloud należy do warstwy PaaS (Platform as a Service). Największym wyróżnikiem AppClouda spośród wielu innych PaaS na rynku jest to, że tworzenie rozwiązań przy jego użyciu jest niezwykle efektywne. Gartner klasyfikuje AppClouda jako lidera w kwadrancie High Productivity PaaS. Budowanie aplikacji przy użyciu AppClouda jest kilka razy szybsze niż przy użyciu tradycyjnych technologii programistycznych.

Dla firm, które stają przed wyzwaniem wyboru rozwiązania CRM’owego oznacza to, że zaczynając od rozwiązań Salesforce przeznaczonych do obsługi cyklu życia klienta, mogą dokonać cyfrowej transformacji całej firmy i przenieść swój biznes do chmury, budując w krótkim czasie wokół CRMa rozwiązania na jednej platformie, bez integracji, w tygodnie a nie w miesiące czy lata.

Gdzie są umiejscowione serwery platformy Salesforce? Czy są serwery w Unii Europejskiej?

Salesforce ma wiele serwerów na całym świecie. Główne datacenter zlokalizowane są w Ameryce, Azji i w granicach Unii Europejskiej.

Czy platforma Salesforce jest zgodna z RODO?

Po komplet informacji zapraszamy na stronę poświęconą GDPR.

Jakie są różnice w licencjach poszczególnych produktów Salesforce?

Poniższy diagram przedstawia różnicę pomiędzy trzema podstawowymi typami licencji Salesforce’a: Sales Cloud, Service Cloud i AppCloud.

Ikonki przedstawiają funkcje systemu. Funkcje pogrupowane są w zbiory, które odpowiadają typom licencji na platformie Salesforce:

 • Sales Cloud (zbiór po prawej u góry)
 • Service Cloud (zbiór po lewej u dołu)
 • Employee Apps & Communities (zbiór po lewej)

Jak zostało pokazane, wszystkie typy licencji współdzielą funkcje, które stanowią core platformy (ta część wspólna pośrodku Force.com). Oznacza to, że we wszystkich typach licencji można z nich korzystać, czyli możemy:

 • tworzyć własne modele danych i zakładki aplikacji (custom objects, custom tabs)
 • udostępniać API (APIs)
 • etc

Każdy typ licencji rozszerzający platformę (Sales Cloud, Service Cloud, Employee Apps & Communities) ma swoje specyficzne funkcje, stanowiące dedykowane rozwiązania do sprzedaży (Sales Cloud), obsługi klienta (Service Cloud) bądź budowania aplikacji dla partnerów i klientów (Employee Apps & Communities).

Jakie są możliwości zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji Salesforce?

Bezpieczeństwo zapewniają:

 1. two factor authentication/podwójne zabezpieczenie przy logowaniu – oprócz loginu i hasła, w drugim kroku logowania trzeba posłużyć się wygenerowanym na określony czas PINem,
 2. ograniczenie logowania po IP – ograniczenie na przykład do lokalizacji biur,
 3. SSO – Single Sing On, logowanie do Salesforce’a, wykorzystujące istniejące już w firmie mechanizmy logowania, dzięki któremu użytkownik ma jeden login i jedno hasło do wszystkich aplikacji w firmie. Działanie na tej samej zasadzie jak np. logowanie do Spotify przy pomocy użytkownika i hasła z Facebooka,
 4. czasowe ograniczenie logowania do systemu do zakresu godzin biznesowych

W jakich obszarach i problemach biznesowych Salesforce sprawdza się najlepiej?

We wszystkich zagadnieniach z obszaru Customer Experience (marketing, sprzedaż, serwis), oraz z nim powiązanych. Dodatkowo Salesforce może wspomagać procesy wewnętrzne w organizacjach.

Dla jakiego typu procesu sprzedaży Sales Cloud pasuje najlepiej?

Sales Cloud to produkt, który pomaga automatyzować procesy sprzedaży B2B. Idealnie nadaje się do prowadzenia skomplikowanych, długotrwałych i wieloetapowych procesów sprzedażowych.

Co to jest AppExchange?

Jest to sklep z aplikacjami stworzonymi na platformę Salesforce. Blisko połowa z tych aplikacji jest bezpłatnych. Przy ich pomocy można rozszerzać możliwości platformy na podobnej zasadzie, jak przy pomocy aplikacji na telefon przy użyciu sklepów Google Play i AppStore.

Czy można zintegrować platformę Salesforce z systemem X, Y czy Z?

Salesforce udostępnia możliwość integracji z dowolnym systemem czy to w chmurze, czy w środowisku klienta. Może zarówno sam aktywnie odwoływać się do (wołać API) innych systemów, jak też być wołanym przez inne systemy.

Jaki jest typowy podział odpowiedzialności pomiędzy aplikacją Service Cloud a rozwiązaniem do obsługi rozmów telefonicznych?

Integracja pomiędzy systemem do obsługi rozmów telefonicznych i Service Cloud polega na aktywnym przekazywaniu danych o połączeniu telefonicznym bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, który pracuje na Service Cloud. Service Cloud identyfikuje klienta po numerze telefonu i pokazuje (podnosi) kartę klienta automatycznie po odebraniu połączenia. Service Cloud prezentuje widok 360 stopni klienta oraz umożliwia efektywną pracę z jego sprawami oraz w relacji do jego danych.

Jakie kanały kontaktu obsługuje Service Cloud?

Podstawowymi kanałami kontaktu, które obsługuje Serivce Cloud jest: e-mail, chat, formularz www, telefon, videochat. Inne kanały kontaktu można łatwo zintegrować z Service Cloud. Często dla naszych klientów wprowadzaliśmy takie kanały jak: SMS, wiadomości z Paneli Klientów, posty na Facebooku etc.

Czy mogę dać dostęp do Salesforce’a moim partnerom biznesowym bądź klientom?

Tak, służą do tego licencje Partner Community i Customer Community. Są to ograniczone funkcjonalnie licencje, które przeznaczone są do dużych wolumenów użytkowników, którzy nie są pracownikami firmy, a powinni mieć dostęp do aplikacji Salesforce. Przy użyciu konfiguratora można przygotować dla tych użytkowników dedykowane widoki na dane i procesy w Salesforce. Typowe przypadki użycia to:

Partner Community:

 • tworzenie potencjalnych klientów przez partnera,
 • wspólne prowadzenie szansy sprzedażowej przez firmę i partnera,
 • obsługa spraw klientów wspólnie z partnerem,
 • śledzenie aktywności partnerów w ramach wspólnych szans sprzedażowych i potencjalnych klientów przy użyciu aplikacji mobilnej,
 • współdzielenie bazy wiedzy z partnerami,
 • grupy i fora do komunikacji zarówno w kontekście danych w systemie jak i ogólnych dyskusji dotyczących biznesu,
 • raportowanie działań partnerów,
 • inne, typowe dla biznesu procesy, które można zbudować na platformie i udostępnić partnerom.

Customer Community:

 • tworzenie i komunikacja wokół spraw dla centrum obsługi klienta w firmie,
 • zmiana danych klienta,
 • modyfikacja zgód na przetwarzanie danych i zgód marketingowych,
 • baza wiedzy dla klientów,
 • kontakt z dedykowanym opiekunem,
 • grupy dyskusyjne i fora klientów,
 • inne, typowe dla biznesu procesy, które można zbudować na platformie i udostępnić klientom np.:
  • zakup polis lub jednostek uczestnictwa w TFI dla instytucji finansowych,
  • rezerwacje do salonów piękności,
  • sprawdzanie sald konta w telekomunikacji, energetyce, leasingu etc.